Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 2545, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 28.02.2005

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

A-vitaminkrem til nyfødt

Dato for henvendelse: 28.02.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 2545, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En apotekkunde har smurt inn sin 5 dager gamle baby flere ganger med A-vitaminkrem. Ifølge produktdeklarasjon på emballasjen inneholder 1 g salve 1500 IE A-vitamin. Apoteket ønsker opplysninger om hvorvidt slik bruk kan være uheldig for nyfødte.

SVAR: Kremer/salver som inneholder A-vitamin (ofte i kombinasjon med D-vitamin; transalver) brukes fortrinnsvis til behandling av tørr og sprukken hud (1,2). Det finnes lite opplysninger om bruk av kremer/salver med A-vitamin til nyfødte. I en eldre dobbelblind, kontrollert studie er 114 nyfødte barn undersøkt med hensyn på effekt av A-vitaminkrem (1000 IE/g) brukt på bleieutslett. Oppfølgingsperioden var 90 dager, men nærmere resultater av studien er ikke kjent, da artikkelen så langt ikke er innhentet (3).
Vi har forøvrig ikke funnet relevante opplysninger om topikal absorpsjon av vitamin A.

Tørr hud hos spebarn behandles vanligvis med fuktighetskrem beregnet på denne aldersgruppen. Ved bleieutslett brukes forsøksvis beskyttende salver som for eksempel Silulen, Natusan eller Inotyol, men milde glukokortikoidsalver, gjerne i kombinasjon med antibakterielt eller antimykotisk middel kan også være aktuelle (4). Apotek eller helsestasjon kan gi råd, om nødvendig bør lege kontaktes.

Vi kjenner ikke indikasjon for bruk av A-vitaminkrem i dette tilfellet, men forutsatt at behandlingen ikke er forskrevet av lege, vil vi anbefale at kunden frarådes slik bruk grunnet manglende dokumentasjon.

Referanser
  1. 1. Sweetman SC, editor. Martindale. The Complete Drug Reference 2005; 34th ed.: 1452.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparataomtale (SPC) Aselli salve. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (sist endret: 18. august 1999).
  3. 3. Bosch-Banyeras JM et al. Diaper dermatitis. Value of vitamin A topically applied. (Abstract.) Clinical Pediatrics 1988; 27 (9): 448-50.
  4. 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2004: 448.