Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 2588, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 04.05.2005

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Opplysninger om DHEA-preparat

Dato for henvendelse: 04.05.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 2588, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Lege skal søke om DHEA-tilskudd for en pasienten som har lavt DHEA, Sjøgrens syndrom og utmattelse. Han trenger opplysninger om produsent og styrke.

SVAR: DHEA (dehydroepiandrosteron, prasterone), som er klassifisert som legemiddel i Norge, kan skaffes etter søknad om registreringsfritak. DHEA er tilgjengelig fra forskjellige produsenter via grossist.

Vi har kontaktet lokalt sykehusapotek som opplyser at de har DHEA på lager fra produsent "Trimedica": DHEA tabletter à 25 mg eller à 50 mg, 90 tabletter pr. pakning. Norsk Medisinaldepot har også DHEA på lager blant annet fra produsenten "AMNI", i styrkene 10 mg eller 50 mg, 100 tabletter pr. pakning (1).

Dersom pasienten benytter et apotek som ikke lagerfører DHEA, vil preparatet likevel raskt kunne skaffes fra grossist.

Referanser
  1. 1. Publikumsvadelingen, Sykehusapoteket ved Rikshospitalet, pers. medd. 4. mai 2005.