Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 2890, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 13.03.2006

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Follimin og graviditet

Dato for henvendelse: 13.03.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 2890, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege spør om Follimin (levonorgestrel og etinyløstradiol) kan ha påvirkning på fosterutvikling. En pasient har brukt p-pillen uten å vite at hun er gravid.

SVAR: Follimin er ikke registrert i Norge, men preparatet finnes blant annet på markedet i Sverige (1). Imidlertid finnes et tilsvarende kombinasjonspreparat, Microgynon, med 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram registrert i Norge fra annen produsent (2).

P-piller er generelt kontraindisert ved kjent eller mistenkt graviditet (3). Gestagener og østrogener passerer placenta, men samlet klinisk erfaring har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt av p-piller. Misdannelser er beskrevet hos barn av kvinner som har brukt kjønnshormoner under svangerskapet, men årsakssammenhengen er ikke fastslått (2,4,5).

I dyreforsøk er det vist at svært høye doser gestagener kan føre til maksulinisering av kvinnelig foster. Imidlertid anses de dyreeksperimentelle resultatene lite relevante for menneske fordi hormondosene i p-piller er lave. Det er derfor neppe belegg for at bruk av p-piller i svangerskapet generelt, og av den aktuelle typen spesielt, innebærer økt risiko for fosterskader. Det anses heller ikke som grunn for å vurdere svangerskapsavbrudd (1,5).

Konklusjon
Bruk av p-piller er kontraindisert ved kjent eller mistenkt graviditet. Forøvrig er det ikke holdepunkter for økt risiko for påvirkning på fosteret ved utilsiktet bruk tidlig i svangerskapet.Referanser
  1. 1. FASS Läkemedel i Sverige 2005: 840-1.
  2. 2. Felleskatalog. http://www.felleskatalogen.no/ (Sist endret: 24. oktober 2005).
  3. 3. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2005; 7th ed.: 610-1, 1212-3.
  4. 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2004: 1475.
  5. 5. Källen B, Källen K. Läkemedel och fosterskador. Follimin. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (13. mars 2006).