Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 2967, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 26.05.2006

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ginseng, rosenrot og coenzym Q10 - dokumentert farmakologisk effekt?

Dato for henvendelse: 26.05.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 2967, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege spør om det finnes noen dokumentasjon på de farmakologiske effektene av naturlegemidler, slik som ginseng, rosenrot, eller coenzym Q10.

SVAR: Generelt gjelder at det foreligger lite konklusiv dokumentasjon på effekt og sikkerhet av naturmidler. Det er også stor variasjon i hvor mange studier og/eller oversiktsartikler som er publisert om de tre stoffene det spørres om her.

Ginseng:
Det finnes ulike typer ginseng-varianter (asiatisk, amerikansk, sibirsk ginseng), og bruksområde og dokumentasjon for de enkelte varierer noe.
Vi har oversendt kopi fra et oppslagsverk som beskriver bruksområder, farmakologi, kliniske studier med mer (1). Det er videre publisert en rekke studier/oversiktsartikler om bruk av ginseng ved spesifikke sykdommer som nevrodegenerative lidelser, kreft, kronisk nyresykdom, kardiovaskulære sykdommer, diabetes, anti-stresseffekter, immunsystemet med mer. Dersom det er ønskelig kan vi forsøke å fremskaffe mer litteratur om noen av disse, eller andre, terapiområder.

Rosenrot:
Her finnes betydelig mindre opplysninger i databaser og oppslagsverk, men RELIS publiserte en gjennomgang på sine nettsider i desember 2005. En link til denne er oversendt spørsmålsstiller (2).

Coenzym Q10 (ubiquinone):
Spørsmålsstiller har fått oversendt en oppsummering for coenzym Q10 (3), og en kort oversiktsartikkel som ble publisert tidligere i år (4). Også for coenzym Q10 er det publisert en del artikler om bruk blant annet i forbindelse med aldring, nevrodegenerering, kardiovaskulære sykdommer, kreft og diabetes mellitus. Ytterligere litteratur kan skaffes hvis ønskelig.

Referanser
  1. 1. Physicians' Desk Reference (PDR) for Herbal Medicines (USA) 2004; 3rd ed.: 379-87.
  2. 2. Roland PDH. Rosenrot og dokumentasjon. Nettartikkel fra RELIS (publisert 19. desember 2005). www.relis.no .
  3. 3. Physicians' Desk Reference (PDR) for Herbal Medicines (USA) 2004; 3rd ed.: 936-8.
  4. 4. Anonymous. Coenzyme Q10 (review). Medical Letter on Drugs & Therapeutics 2006; 48 (1229, 27. februar 2006): 19-20.