Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1995; spm.nr. 329, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 27.11.1995

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Tilsetning av elektrolytter til glukoseoppløsning

Dato for henvendelse: 27.11.1995

RELIS database 1995; spm.nr. 329, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En pasient ved et lokalsykehus skal ha glukose 5% 1000 ml (Glucos, Pharmacia), samt 40 mmol kaliumklorid og 90 mg kalsium. Som kalsiumpreparat skal benyttes Calcium-Sandoz, som inneholder kalsium glubionat. Sykehusfarmasøyten henvendte seg til RELIS med spørsmål om disse elektrolyttene og mengdene kan tilsettes glukoseløsningen.

SVAR: Glukose 5% 1000 ml kan tilsettes opptil 480 mmol kaliumklorid og 24 mmol kalsiumklorid/-glubionat (1). Det oppgitte antall mmol henspeiler så vidt vi kan forstå, på mengden av rent kalium/kalsium (2). 90 mg kalsium tilsvarer 2,2 mmol (3). En tilsetning av 40 mmol kaliumklorid og 2,2 mmol kalsium er innenfor grensene for hva som kan tilsettes glukoseløsningen (1,2). Tilsetningen kan derfor foretas.

Referanser
  1. 1. Kabi Pharmacia. TPN. Fullstendig intravenøs ernæring.
  2. 2. Sterilavdelingen, Rikshospitalets apotek, pers. medd.
  3. 3. Felleskatalogen 1995/96: 164-6.