Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 3594, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 11.02.2008

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-piller og graviditet

Dato for henvendelse: 11.02.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 3594, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En pasient, født 1984, har positiv HCG. Det er litt uklart hvor lenge hun har vært gravid, siste menstruasjon var 10. desember. Trolig har hun ikke vært gravid så lenge da HCG 10. januar var negativ. Hun er blitt gravid mens hun har brukt p-pille. Kvinnen er ikke sikker på hvilket preparat hun har brukt, men det er en av de vanlig brukte p-pillene, mest sannsynlig desogestrel+etinyløstradiol (Mercilon).
Hun har brukt p-pille til og med 7. februar, da legen ba henne seponere. Legen er kjent med at p-piller er kontraindisert ved graviditet, og spør derfor om bruk av p- piller i svangerskapet medfører så stor risiko for fosteret at kvinnen bør tilrås provosert abort.

SVAR: Bruk av p-piller helt tidlig i svangerskapet er en kjent problemstilling fra klinisk praksis og tidligere henvendelser til RELIS (1).

Desogestrel+etinyløstradiol (Mercilon) og andre p-piller er generelt kontraindisert ved graviditet (2,3). Preparatomtalen for Mercilon angir at epidemiologiske studier verken har kunnet påvise økt risiko for misdannelser hos barn født av kvinner som brukte kombinasjonspiller før graviditeten eller teratogene effekter dersom kombinasjonspiller ved feiltagelse ble brukt tidlig i svangerskapet (3).

Flere andre kilder angir også at selv om gestagener og østrogener passerer placenta, har samlet erfaring fra bruk av hormonelle antikonsepsjonsmidler tidlig i svangerskapet ikke gitt holdepunkter for fosterskadelige effekter (4,5). I slike tilfeller anses det derfor ikke å være grunnlag for å vurdere svangerskapsavbrudd (6).

Referanser
  1. 1. RELIS database 2008; spm.nr. 2642, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2005; 7th ed.: 1212-3.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Mercilon. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 8. januar 2007).
  4. 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (11. februar 2008).
  5. 5. Gamnes S, red. Klinikk for seksuell opplysning. Metodebok 2006: 26. (ISBN 82-994139-3-1).
  6. 6. Källen B, Källen K. Läkemedel och fosterskador. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (11. februar 2008).