Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 3807, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 18.08.2008

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-piller til pasient med von Willebrands sykdom

Dato for henvendelse: 18.08.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 3807, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege har en 19 år gammel pasient som har von Willebrands sykdom. Hun bruker Loette p-piller (levonorgestrel og etinyløstradiol), og skal tidligere ha fått beskjed om at det er greit.
Nåværende lege ønsker opplysninger om sikkerhet ved og valg av p-piller til pasienter med von Willebrands sykdom.

SVAR: Von Willebrands sykdom er autosomal dominant sykdom som har rammet ca. 700 pasienter i Norge. Disse pasientene produserer redusert eller feil varianter av von Willebrands faktor, som binder seg til koagulasjonsfaktor VIII og hindrer den fra å bli nedbrutt i blodet. Von Willebrands sykdom gir økt blødningstendens fra hud og slimhinner, men de aller fleste har en mild form som gir mindre plager i hverdagen. En del av de kvinnelige pasientene er plaget med kraftige menstruasjonsblødninger og vil ha nytte av p-piller. Det foreligger ingen økt trombose-risiko ved bruk av p-piller (1,2)

Konklusjon
P-piller brukes som behandling hos pasienter med kraftige menstruasjonsblødninger med von Willebrands sykdom. Det er ikke funnet noen kontraindikasjon for bruk av p-piller hos denne pasientgruppen.

Referanser
  1. 1. Von Willebrands sykdom. Senter for sjeldne sykdommer, Rikshospitalet HF. http://ssss.oslonett.no/side.php?mid=16&k=von%20Willebrands%20sykdom (oppdatert: 9. januar 2008)
  2. 2. Sykepleier. Senter for sjeldne sykdommer, Rikshospitalet HF. Pers. medd. (20. august 2008)