Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 10099, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 07.09.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Glukosamin og hud- og neglforandringer

Dato for henvendelse: 07.09.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 10099, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Er det beskrevet hud- og neglforandringer ved bruk av glukosamin? En kvinne i 40-årene fikk deskvamasjon akralt på fingre og neglforandringer i form av distal onykolyse, hvitlig misfarging og sublungual hyperkeratose 2-3 måneder etter oppstart av glukosamin. Kan det være en sammenheng? Spørsmål fra hudlege.

SVAR: Foruten uspesifisert utslett, omtales ikke hud- eller neglforandringer som kjente bivirkninger relatert til bruk av glukosamin (1, 2). Vi har ikke funnet beskrivelser av dette i medisinsk litteratur for øvrig. I Verdens helseorganisasjons bivirkningsdatabase er det enkelte rapporter på flassende hud relatert til bruk av glukosamin (3*).

På bakgrunn av den tidsmessige relasjonen kan ikke utelukkes at pasientens hud- og neglforandringer kan ha sammenheng med oppstart av glukosamin. RELIS oppfordrer til at tilfellet meldes som en mistenkt bivirkning.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Clinical Pharmacology 2015 database. Glucosamine. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/ (7. september 2015).
  2. 2. Micromedex® 2.0 (online). Glucosamine (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 4. mars 2015).
  3. 3. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 7. september 2015).