Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 10370, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 10.12.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Natalizumab og kronisk lymfatisk leukemi

Dato for henvendelse: 10.12.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 10370, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En MS-pasient har blitt behandlet med natalizumab (Tysabri) med god effekt i over fem år. Etter oppstart med natalizumab fikk pasienten lymfocyttstigning som ble regnet som et tegn på god respons. De siste månedene har imidlertid lymfocytt-tallet steget ytterligere og det mistenkes at pasienten har utviklet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) i et tidlig stadium. Er det en kjent sammenheng mellom natalizumab og KLL? Spørsmål fra lege ved sykehus.

SVAR: Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er ikke beskrevet som en kjent bivirkning av natalizumab (Tysabri) (1-3). I Verdens helseorganisasjons bivirkningsdatabase er det ikke rapportert tilfeller av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som relatert til bruk av natalizumab, det er kun rapportert ett tilfelle av B-celle-lymfom som mistenkes å ha sammenheng med bruk av natalizumab (4). Ettersom dette er rapportert gjennom spontanrapporteringssystemet, kan rapporten imidlertid ikke si noe om årsakssammenhengen eller eventuell frekvens av leukemi som bivirkning av natalizumab.

KONKLUSJON
Vi finner ikke dokumentasjon på en kjent sammenheng mellom natalizumab og KLL.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Tysabri. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 12. november 2015).
  2. 2. Clinical Pharmacology 2015 database. Natalizumab. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/ (9. desember 2015).
  3. 3. Micromedex® 2.0 (online). Natalizumab (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (9. desember 2015).
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 9. desember 2015).