Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 10421, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 11.01.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Ciprofloksacin og itrakonazol

Dato for henvendelse: 11.01.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 10421, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege har forskrevet 10 dagers kur med ciprofloksacin mot nyrebekkenbetennelse, og itrakonazol (Sporanox) 2x2 tabletter mot tilbakevendende soppinfeksjon ved antibiotikakur. Det kommer ikke opp interaksjon på interaksjonssøk på apoteket, men i pakningsvedlegget og i Felleskatalogen står det at ciprofloksacin kan øke biotilgjengeligheten av itrakonazol. Hvor alvorlig er interaksjonen og bør itrakonazoldosen justeres?

SVAR: Interaksjonen omtales i enkelte interaksjonsdatabaser med henvisning til preparatomtalen og en studie (1-4). I studien ble det gitt ciprofloksacin og itrakonazol daglig i 7 dager til 10 friske frivillige menn. Det ble observert en økning i AUC på 53% og i Cmax på 82% for itrakonazol. Det antas at interaksjonen skyldes at ciprofloksacin hemmer CYP3A4 og dermed metabolismen av itrakonazol (4).

Den danske interaksjonsdatabasen konkluderer med at kombinasjonen kan brukes med eventuell vurdering av dosejustering av itrakonazol, for eksempel i tilfelle bivirkninger (2).

For den aktuelle pasienten antar vi at bruken av itrakonazol gjelder en endagsbehandling av candidavaginitt som er den godkjente indikasjonen for preparatet. Vi kan ikke utelukke at en person som samtidig bruker ciprofloksacin vil få økt serumkonsentrasjon av itrakonazol og økt risiko for bivirkninger. Ved endagsbehandling vurderes risikoen for bivirkninger som liten, samtidig som dosereduksjon gir en mulighet for terapisvikt.

KONKLUSJON:
Vi finner ikke grunnlag for å redusere dosen av itrakonazol ved endagsbehandling og samtidig bruk av ciprofloksacin.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Sporanox. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 5. desember 2014).
  2. 2. Sundhedsstyrelsen (Danmark). Den nationale Interaktionsdatabase. http://www.interaktionsdatabasen.dk/ (Søk: 8. januar 2016).
  3. 3. Micromedex® 2.0 (online). Interaction checker. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 8. januar 2016).
  4. 4. Sriwiriyajan S, Samaeng M et al. Pharmacokinetic interactions between ciprofloxacin and itraconazole in healthy male volunteers. Biopharm Drug Dispos 2011; 32(3): 168-74.