Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11453, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 07.02.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Super Soy ved hetetokter

Dato for henvendelse: 07.02.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11453, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kvinne plaget med hetetokter vurderer å prøve Super Soy EXTRA. Hun bruker Metotreksat (metotreksat), Levaxin (levotyroksin) og Salazopyrin (sulfasalazin). Lege ser RELIS har svart på soya og Levaxin, men finner ikke noe på de to andre.

SVAR: Super Soy inneholder i følge en nettside et standardisert soyaekstrakt med garantert innhold av planteøstrogener. En tablett (dagsdose) angis å inneholde 40 mg isoflavoner. Det finnes også en Super Soy EXTRA som skal være en ny og sterkere variant av Super Soy. Innholdet av isoflavoner i dette produktet er ikke angitt. Det påstås at vitenskapelige studier viser at daglig inntak av planteøstrogen gir svært gode helsevirkninger, uten at det angis noen referanser til disse studiene (1).

Den aktive substansen i soyabønner er fytoøstrogen, som hovedsakelig omfatter isoflavoner og lignaner. I tillegg inneholder soyabønner kalsium, jern, kalium, aminosyrer, vitaminer og fiber. Isoflavoner er heterosykliske fenoler som har strukturlikheter med østradiol og selektive østrogenreseptormodulatorer (SERM). De bindes både til alfa- og beta-østrogenreseptorer, med høyest affinitet til beta-østrogenreseptoren (2). De fleste systematiske oversiktsstudier og metaanalyser har konkludert med at effekten av fytoøstrogener ved klimakteriske plager ikke er dokumentert. En kilde angir at store randomiserte, placebokontrollerte kliniske studier mangler (3). Placeboeffekten ved bruk av soyapreparater angis å være stor, og større enn den effekten som kunne tilskrives effekten av fytoøstrogener alene (2,3).

Ingen interaksjoner med de to øvrige legemidlene ifølge (2). Når det gjelder levotyroksin blir monitorering viktig, for å utelukke at dosebehov av Levaxin endres ved bruk av soyaprodukter (4).

Referanser
  1. 1. Produktinformasjon. http://www.mamut.net/abchelsekost/subdet114.htm. Besøkt 1.februar 2017.
  2. 2. Natural Medicines Comprehensive Database. Soy. http://www.naturaldatabase.com/ (Lest: 1.februar 2017).
  3. 3. RELIS database 2007; spm.nr. 2226, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database).
  4. 4. Stockley´s Herbal Medicines Interactions. www.medicinescomplete.com. Besøkt 1. februar 2017.