Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1999; spm.nr. 1155, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 08.11.1999

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ekvipotente doser av legemidler ved nefrotisk syndrom

Dato for henvendelse: 08.11.1999

RELIS database 1999; spm.nr. 1155, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En gutt født i 1986 har nefrotisk syndrom. Han har nå fått gastrittsymptomer med oppkast og diare. Legen ønsker å vite ekvipotente doser av hans perorale medikamenter til intravenøs bruk. Pasienten bruker: Sandimmun Neoral 125 mg x 2, Renitec 10 + 5 mg, Adalat Oros 60 + 30 mg, Prednisolon 35 mg x 1, hver 2.dag. Calcigran tbl, 2 tbl til kvelden. Novaluzid 10 mg x 2.

SVAR: Hvis det skulle bli behov for overgang til intravenøs behandling så reduser antall medikamenter til de mest nødvendige. For eksempel Sandimmun + Renitec + Prednisolon. Prednisolon er enklest med samme dosering peroralt og intravenøst: 0.1 til 2 mg/kg/døgn fordelt på 1-4 doser. For Renitec intravenøst er det oppgitt en veiledning i Felleskatalogen (1). Man må imidlertid være forsiktig på grunn av risiko for hypotensjon. Blodtrykk må derfor monitoreres nøye. For Sandimmun er det viktig å redusere dosen på grunn av økt biotilgjengelighet (2). Henvender får for øvrig tilsendt aktuelle opplysninger om intravenøs dosering av de medikamentene pasienten bruker. Pasientens tilstand er dog det viktigste, og behandlingen og valg av medikamenter med tilhørende dosering bør bestemmes ut fra dette.

Referanser
  1. 1. Felleskatalogen 1999: 1246-7.
  2. 2. Drugdex, Drug Evaluations. Micromedex database; vol 102.