Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11775, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 22.06.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Indikasjon for amoksicillin ved akutt otitis media hos barn

Dato for henvendelse: 22.06.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11775, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En allmennlege har merket seg økt forskrivning av amoksicillin ved otitt hos barn, fra øre-nese-halsleger. Er det endringer på gang for anbefalinger ved denne indikasjonen?

SVAR: Det er ikke kjente endringer i anbefalinger for behandling av akutt otitis media. Hvis det er indikasjon for antibiotika så er fenoksymetylpenicillin førstevalg (1).

En høyere forskrivning fra øre-nese-halsleger kan skyldes at de behandler en selektert populasjon. Ved hyppige og residiverende tilfeller av akutt otitis media er amoksicillin førstevalg (1). Det forekommer også at amoksicillin mikstur foretrekkes fremfor fenoksymetylpenicillin mikstur pga av smak.

Referanser
  1. 1. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Akutt otitis media. Sist oppdatert: 15.12.2016. http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/