Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 12014, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 24.10.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Folsyretilskudd og dose ved spina bifida occulta hos mor

Dato for henvendelse: 24.10.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 12014, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Spørsmålet gjelder en pasient som er gravid i uke 4. Hun har medfødt spina bifida occulta, uten tegn til perifer nerveskade eller andre misdannelser. Lege spør om denne kvinnen bør ta høydose folat?

SVAR: I følge norske retningslinjer skal kvinner som planlegger graviditet anbefales å ta et folattilskudd på 0,4 mg daglig. Kvinnen skal fortsette med tilskuddet i svangerskapets tolv første uker. Kvinner som har hatt en graviditet med nevralrørsdefekt, eller der kvinnen selv eller barnefar har nevralrørsdefekt, anbefales et ekstra folattilskudd på 4 mg per dag fra siste måned før befruktning og i svangerskapets første to til tre måneder (1 - 3).

KONKLUSJON
Ettersom kvinnen selv har en nevralrørsdefekt bør hun etter vår vurdering anbefales å ta høydose folat (4 mg).

Referanser
  1. 1. Sosial- og helsedirektoratet. Faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen 2005. (http://www.helsedirektoratet.no/).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Folsyre. http://legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 24. februar 2016).
  3. 3. Folkehelseinstituttet. Fakta om folat og svangerskap. http://www.fhi.no/ (Oppdatert: 5. november 2015).