Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12336, RELIS Vest

Publisert: 13.03.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Melkesyrebakterier til nyfødte

Dato for henvendelse: 13.03.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12336, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Henvendelse fra helsesøster. Nylig fikk foreldre anbefalt melkesyrebakterier (Semper Dråper) til nyfødt som var 1 måned gammel, men fikk beskjed om å begrense bruken til tre måneder. Det er ikke opplyst hvem som anbefalte foreldrene dette. Spørsmålsstiller har ikke anbefalt melkesyrebakterier til små barn den siste tiden fordi hun hadde inntrykk av at RELIS ikke anbefalte slik bruk.

Spørsmålsstiller ønsker å få vite om RELIS har endret sin anbefaling angående bruk av melkesyrebakterier til barn under ett år.

SVAR: RELIS har tidligere utredet bruk av melksyrebakterier til barn under 3 år (1), og det er ikke fremkommet informasjon som har endret problemstillingen.

Semper Dråper inneholder melkesyrebakterien Lactobacillus reuteri Protectis® (2), og omtales gjerne som probiotika. Det er Mattilsynet og Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM) som har det formelle ansvaret for vurdering av denne type produkter (3,4).

Det er gjort flere vurderinger av bruk av barnematprodukter med innhold av ulike melkesyrebakteriestammer (probiotika) til spedbarn. I mars 2016 ble det publisert en ny risikovurdering fra VKM på probiotika (Lactobacillus reuteri) brukt i kosttilskudd til friske barn i alderen 0-3 år. Hovedbudskapet er at tarmfloraen til spedbarn og små barn ikke er ferdig utviklet, og at man ikke kan utelukke at en kontinuerlig tilførsel av en spesifikk bakteriestamme over en lengre periode kan ha uønskede langtidseffekter på denne utviklingen. Dette ses i sammenheng med en økende erkjennelse av at sammensetningen av bakterier i tarmen hos nyfødte kan ha avgjørende betydning for senere utvikling av tarmflora og immunsystem (5).

VKM konkluderer også med at det ikke er noen grunn til å anta at bakteriestammen som er vurdert (Lacobacillus reuteri), og i de dosene som er anbefalt, vil føre til bivirkninger eller uønskede korttidseffekter på helsen (5).

Norsk barnelegeforening angir at tre studier har vist signifikant effekt av Lactobasillus reuteri på barn som ammes og har kolikk, med referanse til en metastudie fra 2013 (6). Det bør bemerkes at forfatterne av metastudien konkluderer med manglende dokumentasjon for rutinemessig bruk av probiotika til spedbarn og etterlyser flere studier med høyere kvalitet (7). En anerkjent internasjonal kilde refererer til nyere studier om bruk av probiotika til spedbarn med kolikk, og angir at resultatene er sprikende og at det ikke gir grunnlag for å anbefale rutinemessig bruk av probiotika i behandlingen av spedbarnskolikk (8).

KONKLUSJON
Det anbefales ikke rutinemessig bruk av probiotika (Lactobacillus reuteri/Semper dråper) i behandlingen av spedbarnskolikk. Det kan ikke utelukkes at en kontinuerlig tilførsel av en spesifikk bakteriestamme over en lengre periode kan ha uønskede langtidseffekter hos barnet. Det er imidlertid ikke noe som tyder på at Lacobacillus reuteri, i de dosene som er anbefalt for spedbarnskolikk, vil føre til bivirkninger eller uønskede kortidseffekter på helsen.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2016; spm.nr. 7798, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  2. 2. Semper Norge. Semper Dråper. https://semperbarnemat.no (Lest: 13. mars 2018)
  3. 3. Mattilsynet. Kosttilskudd. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd (Lest: 13. mars 2018)
  4. 4. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). https://vkm.no/ (Lest: 13. mars 2018)
  5. 5. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis. https://vkm.no/ (Publisert: 11. mars 2016)
  6. 6. Størdal K, Mevold K, Olafsdottir E. 5.12 Spedbarnskolikk. Generell veileder i pediatri. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/pediatri/forside (Lest: 13. mars 2018)
  7. 7. Sung V, Collett S et al. Probiotics to prevent or treat excessive infant crying: systematic review and meta-analysis. JAMA Pediatr 2013; 167(12): 1150-7.
  8. 8. Turner TL, Palamountain S. Infantile colic: Management and outcome. Version 28.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 12. februar 2018).