Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60. Åpen alle hverdager kl. 13.00-15.00.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12562, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 13.06.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Minifom dråper til spedbarn

Dato for henvendelse: 13.06.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12562, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Er Minifom (dimetikon, silikonforbindelse) dråper fortsatt frarådet å bruke til barn på 3-4 måneder? Hva er i så fall grunnen til dette? Henvendelse fra sykepleier.

SVAR: Effekten av Minifom dråper til behandling av spedbarn med kolikk er på nivå med placebo-behandling. Barnelegeforeningen og Helsedirektoratet anbefaler ikke behandling med Minifom dråper til spedbarn med kolikk fordi behandlingen ikke er vist å ha effekt (1-3).

Før 2010 inneholdt Minifom dråper parabener som konserveringsmiddel, og var av den grunn frarådet til bruk hos barn (4).

Referanser
  1. 1. Norsk barnelegeforening. Generell veileder i pediatri. 5.12 Spedbarnskolikk. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/pediatri/ (Revidert: 2013).
  2. 2. Helsenorge. Kolikk hos spedbarn. Norske anbefalinger. https://helsenorge.no/sykdom/mage-og-tarm/kolikk (Sist oppdatert: 21. mars 2017).
  3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. Spedbarnskolikk. http://www.legehandboka.no/ (Sist revidert: 9. februar 2018).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Kolikkmedisin kan brukes. https://legemiddelverket.no/nyheter/ (Publisert: 4. mai 2010).