Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60. Telefon åpen alle hverdager kl. 13.00-15.00. Du kan også sende epost og be om at vi ringer tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12688, RELIS Vest

Publisert: 22.08.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Varicella-vaksine og amming

Dato for henvendelse: 22.08.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12688, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Kan mor som ammer få vaksine mot vannkopper (Varivax)? Spørsmål fra en helsesøster.

SVAR: For de fleste vaksiner foreligger det lite dokumentasjon om overgang til morsmelk. Det er imidlertid svært vanskelig å tenke seg at små mengder vaksine i mors­melken skulle kunne skade barnet på noen måte. Som hovedregel er amming ikke kontraindikasjon mot noen vaksine til mor. Vaksinasjon av mor kan medføre noe økt antistoffnivå i morsmelken, men ikke nok til å beskytte barnet (1). Et anerkjent oppslagsverk anser heller ikke amming som en kontraindikasjon for vaksinasjon mot vannkopper (2).

Referanser
  1. 1. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsboka. Veiledning om vaksinasjon for helsepersonell. www.fhi.no (5. februar 2018).
  2. 2. National Library of Medicine (USA). Drugs and Lactation database (LactMed). Varicella Vaccine. http://toxnet.nlm.nih.gov/lactmed (Sist revidert: 30. november 2017).