Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 13055, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 24.01.2019

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Perifert ødem som mulig bivirkning av rasagilin

Dato for henvendelse: 24.01.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 13055, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Farmasøyt stiller spørsmål vedrørende pasient som har startet behandling med rasagilin, i tillegg til to andre medikamenter mot Mb. Parkinson (rotigotin og levodopa). Pasienten har normale blodprøver å opplyser å være i god fysisk form. Etter oppstart med rasagilin har det imidlertid tilkommet ødemer i underekstremiteter. Pasienten har uttalte plager gjennom hele døgnet, og vansker med å få på sko. Kan ødemene være bivirkninger av rasagilin?

SVAR: Opplysningene i spørsmålet tyder på at det er en sammenheng i tid mellom oppstart med rasagilin og debut av perifere ødemer. Det er utført interaksjonssøk i norske og internasjonale databaser som ikke har resultert i interaksjoner som kan tenkes å ha utløst pasientens plager (1,2).

I den norske preparatomtalen for rasagiline er ødemer eller hevelse ikke nevnt som bivirkning (3). I den amerikanske preparatomtalen opplyses det imidlertid at perifere ødemer kan opptre under behandling med rasagilin (4). Perifere ødemer kan opptre som bivirkning ved behandling med dopaminagonister slik som rotigotin (5).

KONKLUSJON
Perifere ødemer kan være en bivirkning av rasagilin. Bivirkningen ser ut til å være forholdsvis sjelden, og det er viktig å utelukke andre årsaker til ødemene.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. https://www.legemiddelsok.no/sider/Interaksjoner.aspx (Søk: 18. januar 2019).
  2. 2. Baxter K, Preston CL, editors. Stockleys Drug Interactions (online). https://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 23. januar 2019).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Azilect. https://www.legemiddelsok.no/ (Oppslag: 23. januar 2019).
  4. 4. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Label information Azilect. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/ (Oppslag: 23. januar 2019).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Neupro. https://www.legemiddelsok.no/ (Oppslag: 23. januar 2019).