Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 13126, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 26.02.2019

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Metotreksat og seboreisk eksem

Dato for henvendelse: 26.02.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 13126, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient med seboreisk eksem har hatt god effekt av Fungoral (ketokonazol) sjampo, men etter oppstart med metotreksat og folsyre mener pasienten at hodebunnen har begynt å lukte.

Kan det være noen sammenheng?

SVAR: Seboréisk eksem skyldes soppinfeksjon, og ved nedsatt funksjon i immunsystemet (som ved HIV) er det sett økt forekomst (1). Det er plausibelt at immunsuppresive effekter av metotreksat kan gi forverring av tilstanden.

Ut over dette har vi ved søk i MedLine og Google Scholar ikke funnet noen studier som direkte belyser eventuell sammenheng mellom bruk av metotreksat, folat og Seboréisk eksem som kan forklare pasientens plager.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Seboréisk dermatitt. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 14. juni 2017).