Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 13715, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 29.11.2019

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Behandling av omfattende infantil seboréisk dermatitt

Dato for henvendelse: 29.11.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 13715, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Spørsmålet gjelder en 6 uker gammel baby med omfattende skurv (infantil seboréisk dermatitt) i hodebunn. Oljebehandling har hatt begrenset effekt. Er det trygt å behandle med sjampo med selenforbindelser (Selsun) eller ketokonazol, eller topikale steroider? Spørsmål fra en lege i allmennpraksis/helsestasjon.

SVAR: Spørsmålet ble diskutert og besvart per telefon. Hovedmomenter fra det som ble snakket om gjengis under.

Skurv, også kalt infantil seboréisk dermatitt, er et svært vanlig utslett som oppstår fra 3-ukers alder og opptil barnet er 12 måneder (1). Tilstanden er vanligvis selvbegrensende (1-4), og går tilbake i løpet av uker til måneder (1). Barnet er oftest i god allmenntilstand der matinntak og søvn ikke forstyrres (2). Tilstanden kan vanligvis håndteres ved hjelp av mykgjørende oljer og/eller fuktiggjørende middel lokalt (1-3). Ved vedvarende plager kan tjæreholdig sjampo forsøkes (1).

Norsk elektronisk legehåndbok råder videre til at en mild steroidkrem en gang daglig i en uke eller lokalbehandling med antisoppmidler forsøkes ved manglende effekt av oljebehandling og tjæreholdig sjampo mot infantil seboréisk dermatitt/skurv (1). Dette er også i samsvar med det kliniske oppslagsverket UpToDate som angir at milde topikale glukokortikoider en gang daglig eller ketokonazol krem/sjampo to ganger i uken i to uker kan forsøkes (2). Sjampo med selenforbindelser (Selsun sjampo) er blant flere andre alternativer som listes opp som førstevalg i behandling mot seboréisk dermatitt generelt i oppslagsverket Best Practice (3), men er ikke funnet omtalt blant konkrete anbefalinger mot infantil seboréisk dermatitt.

Solide, randomiserte kliniske studier mangler imidlertid for både topikale kortikosteroider og antimykotika ved bruk mot infantil seboréisk dermatitt (2). I UpToDate vises det til en ikke-randomisert studie med 48 barn fra 2 uker til 2 år, der ketokonazol krem ble vurdert å være likeverdig som hydrokortison krem i behandling av skurv (2).

En metaanalyse fra Cochrane fra 2019 oppsummerer at det ikke var mulig å konkludere på bakgrunn av generell lav kvalitet på studiene som var inkludert. Intervensjonene som var undersøkt i metaanalysen var blant annet topikale glukortikoider, men også flere andre mindre tradisjonelle behandlingsmetoder (5). Ketonokazol var ikke inkludert i metaanalysen på grunn av manglende randomiserte kontrollerte studier.

En tidligere RELIS utredning, samt et par andre kilder, oppgir imidlertid at medikamentetketokonazol absorberes kun i ubetydelig grad etter kutan bruk, inkludert bruk av sjampo mot infantil seboréisk dermatitt (2, 5, 6, 7). Bruk av mildere topikale glukokortikoider hos barn regnes også generelt som trygt ved bruk i en begrenset periode (2), slik som er aktuelt ved bruk mot infantil seboréisk dermatitt.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Vanlige utslett hos nyfødte. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 26. juni 2018).
  2. 2. Sasseville D. Cradle cap and seborrheic dermatitis in infants. Version 11.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 1. mai 2019).
  3. 3. Seborrhoeic dermatitis. In: BMJ Best practice. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 2. oktober 2018).
  4. 4. Paediatric Formulary Committee. BNF for Children November 2019 (online). Scalp and hair conditions. https://www.helsebiblioteket.no/
  5. 5. Victoire A, Magin P et al. Interventions for infantile seborrhoeic dermatitis (including cradle cap). Cochrane Database Syst Rev 2019 Mar 4;3:CD011380.
  6. 6. Brodell RT, Patel S et al. The safety of ketoconazole shampoo for infantile seborrheic dermatitis. Pediatric Dermatology 1998;15(5):406-7.
  7. 7. RELIS database 1997; spm.nr. 473, RELIS Vest. (www.relis.no)