Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1598, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 16.05.2001

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Botulinumtoksin ved akutt intermitterende porfyri

Dato for henvendelse: 16.05.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1598, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Man ønsker å behandle en pasient med akutt intermitterende porfyri med preparatet Botox (botulinumtoksin). Det foreligger nok ikke kliniske data som kan si noe om bruk av dette preparatet hos porfyripasienter, men kan man si noe utfra type substans, metabolisme etc.? Henvendelse fra en sykehuslege.

SVAR: Vi fant ingen relevant informasjon når det gjelder porfyri og botulinumtoksin. Toksinet er et stort vannløselig protein, en type substans som man ikke forbinder med porfyrinogene effekter. Lite er kjent om metabolismen, men den antas å være lokal. Dosen som brukes terapeutisk er for liten til å utløse en immunrespons, slik at man kan anta at det er heller lite som kommer i den systemiske sirkulasjonen. Det synes som om bruk av botulimumtoksin hos pasienter med AIP ikke er noe problem.

Referanser