Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1707, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 30.08.2001

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Zopiklon ved akutt intermitterende porfyri

Dato for henvendelse: 30.08.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1707, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kan pasienter med akutt intermitterende porfyri bruke zopiklon? Henvendelse fra sykehuslege.

SVAR: Inntrykket basert på ulike tilgjengelige legemiddellister vedrørende bruk av legemidler ved akutt intermitterende porfyri er at det foreligger for lite erfaring med porfyripasienter for at legemiddelett kan anbefales. Kun en legemiddelliste fra et fransk porfyrisenter offentliggjort på Internett klassifiserer substansen zopiklon som 'tillatt' ved AIP (1). Vi har ikke funnet relevant litteratur som omtaler bruk av zopiklon av porfyripasienter. Det er mulig at klinikere ved det franske senteret har erfaring med bruk av det aktuelle medikamentet ved AIP. Vi har henvendt oss til senteret per faks og e-post og bedt om å dele denne erfaringen med oss. Vi avventer svaret, og tar kontakt dersom relevant informasjon dukker opp.

Enkelte sovemidler i benzodiazepingruppen kan anvendes ved AIP, men ingen med søvnvansker som godkjent indikasjon markedsføres i Norge. Dersom det er ønskelig å bruke et benzodiazepin, foreslås at det kortvirkende benzodiazepinet triazolam anvendes (må skaffes på registreringsfritak) (2).

Konklusjon
Det er for få holdepunkter for at bruk av zopiklon hos pasienter med akutt intermitterende porfyri kan regnes som trygt. Benzodiazepinet triazolam kan eventuelt anvendes.


Referanser
  1. 1. http://perso.wanadoo.fr/porphyries-france/medicaeti.htm ELLER http://www.porphyries.com.fr/ (30.08.01).
  2. 2. RELIS database 2001; sp.nr. 1542, RELIS Vest.