Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 1854, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 09.01.2002

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sedative antihistaminer til barn

Dato for henvendelse: 09.01.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 1854, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En lege lurer på hvorfor Vallergan mixtur nå ikke lenger er registrert for barn fra 1 års alder, men nå fra 2 års alder. Vedkommende har sporadisk kontakt med helt utslitte forldre med barn som er våkne om nettene, som "har prøvd alt" og som er totalt utslitte. Legen har tidligere hatt erfaring for at en kur på noen kvelder, opp til 1 uke med Vallergan om kvelden til disse barna kan hjelpe disse utslitte foreldrene over kneika, samtidig som de får krefter til å prøve de andre fornuftige rådene som blir gitt dem.

SVAR: I Norsk legemiddelhåndbok vises det til at både alimemazin og prometazin er fentiazinderivater, og bivirkninger i form av ekstrapyramidale symptomer kan forekomme. Plutselig spedbarnsdød er blitt rapportert/assosiert med bruk av Vallergan (alimemazin) og Phenergan (prometazin). En rekke tidligere henvendelser til RELIS med liknende spørsmål konkluderer med at bruk av disse preparatene frarådet til barn under 2 år pga. spørsmål om sikkerhet. Spesielt nyfødte må betraktes som en høyrisikogruppe på grunn av at disse legemidlene kan ha en sentralnervøs dempende effekt. Ved forskrivning til barn under 2 år, så påhviler det legen et særlig ansvar. Et alternativ med sedativ effekt hvor det er angitt dosering for barn under 2 år er Phenamin (deksklorfeniramin), og dette preparatet finnes også i mikstur.

Referanser