Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 1993, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 14.05.2002

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dosering av asparaginase

Dato for henvendelse: 14.05.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 1993, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Er det forskjellig dosering for l-asparaginase fra E. coli versus Erwinia chrysantemi? Henvendelse fra farmasøyt.

SVAR: L-asparaginase fra E. coli og Erwinia chrysantemi har forskjellig farmakokinetikk. Asparaginase fra Erwinia har kortere halveringstid enn asparaginase fra E. coli (0,65 ± 0,13 versus 1,24 ± 0,17 dager) (1). Ulike E. coli asparaginasepreparater er også vist å utvise forskjellig kinetikk ettersom de kan komme fra ulike E.coli-stammer. Angitt dosering for et bestemt preparat kan derfor ikke overføres til et annet.


Referanser
  1. 1. Muller HJ, Boos J. Use of L-asparaginase in childhood ALL. Crit Rev Oncol Hematol 1998; 28 (2): 97-113.