Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 2228, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 18.12.2002

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Magnesium og effekt på blodsukkerkontroll

Dato for henvendelse: 18.12.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 2228, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Finnes det noe dokumentasjon om at magnesium stabiliserer blodsukkernivået? Henvendelse fra apotekfarmasøyt.

SVAR: Magnesiummangel kan muligens ha negative effekter på glukosehomeostasen og insulinresistens, og mange diabetikere har lave magnesiumverdier. Kliniske studier har imidlertid ikke vist at tilskudd av normale doser magnesium til disse pasientene har ført til endringer i blodsukkernivået (1,2).

Referanser
  1. 1. Drugdex® System. Drug evaluation. Magnesium. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 114 expires 12/2002.
  2. 2. Lima M et al. The effect of magnesium supplementation in increasing doses on the control of type 2 diabetes. Diabetes Care 1998; 21: 682-686.