Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 3633, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 30.01.2006

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Cephazolin

Dato for henvendelse: 30.01.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 3633, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Hva er cephazolin på norsk? Fra en lege.

SVAR: Cefazolin har sannsynligvis ikke noen markedsføringstillatelse i Norge. Har ikke klart å finne det ved søk i aktuelle norske kilder (bl.a. SLV). I såfall gjelder regler for rekvirering av legemidler uten markedsføringstillatelse (Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2004: 1623). Henvender får tilsendt en beskrivelse av dette første-generasjons cefalosporinet, og sammenlikning med andre fra samme gruppe.

Referanser