Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60. Telefon åpen alle hverdager kl. 13.00-15.00. Du kan også sende epost og be om at vi ringer tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 4499, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 22.08.2007

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lateksallergi og materiale i sylindretter

Dato for henvendelse: 22.08.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 4499, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Det har vært hevdet at Septocain Septodont dental lokalanestesi skulle være sikrere (enn f.eks Xylocain) å bruke på pasienter med latexallergi, fordi stempelet i sylinderampullene er av silikon ("silikonisert"), i motsetning til gummistemplene i øvrige tilsvarende preperater/sylinderampuller. Er denne påstanden riktig? Fra en tannlege.

SVAR: Lokalanestetika til dental bruk i Norge markedsføres av to produsenter, Septodont og Dentsply. Den norske representanten for Septodont har fra produsenten fått informasjon om at produktene Septocaine, Septocaine Forte og Scandonest er garantert lateksfrie, etter produksjonsendringer for flere år siden. I USA markedsføres identiske produkt som "latex-free" og det arbeides for å få på plass tydelig dokumentasjon og/eller merking også i Norge (1). Det nordiske kontoret for Dentsply garanterer at Citanest Dental Octapressin er lateksfri. Produktene Xylocain Dental og Carbocain Dental inneholder ikke lateks i gummideler som er i kontakt med løsningen, men et mellomlager i membranen inneholder lateks. Produsentens egne studier har ikke kunnet påvise lateks i væsken etter perforering av denne membranen (2). RELIS er ikke kjent med hvilken metode eller deteksjonsgrenser som er benyttet i studien. For produktet Oraqix dentalgel foreligger ikke informasjon om material og eventuelt innhold av lateks i stempel og membran (2).

Det foreligger ikke forbud mot bruk av lateks eller krav til merking av lateksinnhold i medisinske emballasjer i Europa (3).

I en tidligere RELIS-utredning konkluderes det med at det ikke kan utelukkes at pasienter med lateksallergi kan få allergiske reaksjoner ved bruk av løsninger fra medisinbeholdere som inneholder lateks (4). Dette baserer seg på en liten studie der 5 av 12 kjente lateksallergikere fikk positiv hudreaksjon av en væske oppbevart i hetteglass med lateksholdig propp (5).

Basert på et føre-var-prinsipp kan det generelt anbefales minst mulig eksponering for lateks og at det til kjente lateksallergikere velges helt lateksfrie alternativer.

Referanser
  1. 1. Representant, Denamed AS. Septodont. Pers.medd. (28.08.2007).
  2. 2. Senior product manager pharmaceutical. Dentsply (Sverige). Pers.medd. (30.08.2007).
  3. 3. Seniorrådgiver. Statens legemiddelverk. Pers.medd. (03.09.2007).
  4. 4. RELIS database 2005; spm.nr. 961, RELIS Øst. (www.relis.no)
  5. 5. Primeau MN et.al. Natural rubber pharmaceutical vial closures release latex allergens that produce skin reactions. J Allergy Clin Immunol 2001; 107: 958-62.