Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 4919, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 17.04.2008

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Fettsyrer og immunstimulerende midler ved autoimmunitet

Dato for henvendelse: 17.04.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 4919, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra en apoteksfarmasøyt som har fått noen spørsmål fra en kvinne med systemisk lupus erythematosus (SLE). Finnes noe dokumentasjon på effekt/nytteverdi av selolje og omega 3 (evt også 6 og 9) for SLE og Sjögrens syndrom? Eventuelt for reumatiske pasienter generelt? Hvilke doser er aktuelle? Kvinnen lurte også på om pasienter med SLE og Sjögrens burde totalt frarådes å ta midler som stimulerer immunforsvaret (type solhatt m.m.)?

SVAR: Reumatiske lidelser
Effekter av omega-3 og omega-6 hos reumatikere, er bl.a. utredet av RELIS i 2005. Utredningen ble oversendt spørsmålsstiller og konklusjonen gjengis her. "Tilskudd av omega-3 fettsyrer anses gunstig ved en rekke tilstander inkludert reumatoid artritt. Foreløpig er det vist effekt på symptomer og på behovet for smertestillende legemidler. Omega-6 i form av gammalinolensyre har vist lovende effekt og redusert behov for smertestillende legemidler, men dosenivå og varighet av behandling mangler for både omega-3 og omega-6. Det synes imidlertid som det kreves store doser og behandling over minst 6 måneder. Enkelte hevder det må være en viss balanse mellom de to, og det at utgangsratioen kan være avhengig av pasientens kosthold, gjør derfor vurderingen vanskelig." (1).

Mer om selolje og omega-9 er omtalt i en annen utredning, som også ble oversendt spørsmålsstiller. Oljesyre er den vanligste omega-9 fettsyren i kostholdet, og spesielt olivenolje er rik på oljesyre (2b). En kilde angir at olivenolje kan ha antiinflammatoriske egenskaper ved å redusere konsentrasjonen av omega-6 og øke konsentrasjonen av omega-3 (3). Effekten av fiskolje, selolje, og rene omega-3 eller omega-6 fettsyrer er studert i en rekke sammenhenger, men RELIS har ikke funnet nyere studier som forandrer på tidligere utredning hva gjelder reumatiske lidelser (2a). Doser av omega-3 og omega-6 fettsyrer som angis å ha eller er brukt for å gi antiiflammatoriske effekter varierer mellom ulike studier og vanlig brukte doser er 2-4 g. Effektiv dose synes ikke å være etablert, da høyere doser også er blitt brukt, mens en annen kilde mener at 1-2 g bør være tilstrekkelig (4).

SLE og Sjögrens syndrom
Noe få studier er funnet på bruk av omega-3 og omega-6 ved systemisk lupus erytematosus (SLE) og Sjögrens syndrom. Studier på bruk av omega-9 på Sjögrens syndrom eller SLE er ikke funnet. En studie på 52 pasienter med SLE så på effekten av omega-3 og/eller kobber mot placebo og der 3 g av produktet MaxEPA og 3 g kobber ble brukt. Forfatterne konkluderer med at fiskeolje kan være gunstig i modifisering av symptomatisk sykdomsaktivitet (5). 24 uker med 3 g omega-3 fiskeolje ble brukt i en annen studie på 126 SLE-pasienter. Studien konkluderte med terapeutisk effekt på bl.a. sykdomsaktivitet (6).

40 pasienter med primært Sjögrens syndrom ble studert med hensyn til effekter av omega-6 på nivå av prostaglandin E1 (PGE1) i tårevæske samt tegn og symptomer på øyeplager. PGE1 har antiinflammatoriske egenskaper og dannes fra linolsyre (LA) og gammalinolensyre (GLA) via dihomogammalinolensyre (DGLA). De 20 pasientene i behandlingsgruppen fikk peroralt omega-6 fettsyrene LA (112 mg) og GLA (15 mg) og 20 pasienter fikk placebo. Behandlingsgruppen hadde en signifikant økning i PGE1 i tårevæsken og bedring av tegn og symptomer på øyeplager (7). Andre har vist at nivåer av essentielle fettsyrer og/eller derivater kan korreleres til sykdomsaktivitet ved Sjögrens syndrom, men studier av tilskudd med omega-6 fettsyrer har gitt lite objektiv symptomatisk bedring (8). Rollen til omega-3 ved Sjögrens syndrom er lite beskrevet.

Immunstimulerende midler
Dokumentasjonen for immunstimulerende effekter og eventuelle mekanismer for naturpreparater, er lite kjente. En kilde anbefaler at echinacea (solhatt) frarådes eller kun brukes med forsiktighet ved autoimmun sykdom (2c). Effektene av immunstimulerende midler ved autoimmun sykdom er uklare og vanskelig å gi råd om.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2005; spm.nr. 1548, RELIS Øst. (www.relis.no)
  2. 2. Natural Medicines Comprehensive Database. a) Fish oil, b) Olive/omega-9 fatty acid, c) Echinacea. http://www.naturaldatabase.com/ (24.04.2008).
  3. 3. RELIS database 2006; spm.nr. 1206, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
  4. 4. RELIS database 2005; spm.nr. 1083, RELIS Øst. (www.relis.no)
  5. 5. Duffy EM, Meenagh GK et al. The clinical effect of dietary supplementation with omega-3 fish oils and/or copper in systemic lupus erythematosus. J Rheumatol 2004 Aug; 31(8): 1551-6.
  6. 6. Wright SA, O'prey FM et al. A randomised placebo-controlled interventional trial of omega-3-polyunsaturated fatty acids on endothelial function and disease activity in systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis 2007 Sep 17; [Epub ahead of print]
  7. 7. Aragona P, Bucolo C et al. Systemic omega-6 essential fatty acid treatment and pge1 tear content in Sjögren's syndrome patients. Invest Ophthalmol Vis Sci 2005 Dec; 46(12): 4474-9.
  8. 8. Oxholm P, Manthorpe R et al. Patients with primary Sjögren's syndrome treated for two months with evening primrose oil. Scand J Rheumatol 1986; 15(2): 103-8.