Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 5774, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 04.09.2009

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Serumverdier av digitoksin

Dato for henvendelse: 04.09.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 5774, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Det er skrevet en del om nye referanseverdier for digitoksin ved behandling av hjertesvikt, 8-15 nmol/L versus 20-33 nmol/L. Hvordan forholder en seg til de nye referanseverdierne når behandingsindikasjonen er atrieflimmer? Fra en lege.

SVAR: Referanseområdene for digitoksin og digoksin gjelder for hjertesvikt ved sinusrytme. Høyere serumkonsentrasjoner kan være nødvendig ved andre indikasjoner, f.eks. atrieflimmer: Her er våre faste kommentarer som vi hadde i en periode etter endring av områdene (nå fjernet):

DIGI Referanseomr. for bruk av digitalis ved hjertesvikt er endret. Høyere serumkonsentrasjoner kan være nødvendig ved atrieflimmer, og supraventrikulære arytmier med rask ventrikkel frekvens.

DIGO Referanseomr. for bruk av digitalis ved hjertesvikt er endret. Høyere serumkonsentrasjoner kan være nødvendig ved atrieflimmer, og supraventrikulære arytmier med rask ventrikkel frekvens.

Individuell klinisk vurdering av pasient blir viktig, men konsentrasjoner over 40 er ofte assosiert med overdoseringssymptomer. Monitorer S-kalium fordi hypokalemi øker følsomhet (og dermed risiko for bivirkninger) selv i gamle ref.områder.

Referanser