Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 6505, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 24.11.2010

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Graviditet og behandling av toksoplasmose

Dato for henvendelse: 24.11.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 6505, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Førstegangsgravid uke 7 har fått påvist sannsynlig aktuell/fersk infeksjon med toksoplasmose. Svar på kontroll prøver skal være ferdig neste dag. Med tanke på aktuelle antibiotika finner lege motstridende info - ifølge Norsk Gynekologisk forenings veileder kan man bruke spiramycin eller azitromycin, men ifølge tidligere svar fra RELIS skal man unngå azitromycin. Hva vil man anbefale som behandling i påvente av svar på om fosteret er infisert (dette gjøres ved fostervannsprøve uke 14, skal altså evt behandles i minst 7 uker)?

SVAR: Ser at Norsk gynekologisk forening skriver:

"Ved sikker eller sannsynlig primær infeksjon i svangerskapet startes behandling med spiramycin eller azitromycin til det er avklart om fosteret er smittet. Ved påvist fosterinfeksjon behandles videre med kombinasjonsbehandling med pyrimetamin/sulfa + folininsyre (P/S+F), 3 ukers kur alternerende med 3-6 ukers kurer med spiramycin."

Poenget er å gi et antibiotika som man regner som lite fosterskadelig, men med effekt på fersk infeksjon hos mor. Hvis påvist infeksjon hos foster gir man legemidler som ikke i samme grad som spiramycin/azitromycin egner seg i første trimester, men som er effektive i foster. Så er azitromycin regnet som fosterskadelig? Tilgjengelig data gir ikke holdepunkter for at azitromycin er fosterskadelig. I tillegg er det en indikasjon for å behandle.

Så man kan følge rådene til Norsk gynekologisk forening.

Referanser