Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 7378, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 22.05.2012

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Intravenøs bolusinjeksjon av dikofenak

Dato for henvendelse: 22.05.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 7378, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Ung jente har ved en feiltagelse fått injisert diklofenak (Voltaren) intravenøst. To døgn etter hendelsen har jenta symptomer som svimmelhet, fokusvansker, vertigo og nystagmus. Normale lever og nyreprøver. Lege spør om symptomene kan relateres til intravenøs injeksjon av diklofenak og eventuelt hvor lenge vil diklofenak være i kroppen.

SVAR: Det er ikke noe typisk klinisk bilde assosiert med overdosering av diklofenak. Symptomer på overdosering kan være oppkast, gastrointestinale blødninger, diaré, svimmelhet, tinnitus eller kramper. Ved alvorlig forgiftning kan akutt nyresvikt og leverskade forekomme. Behandling av akutt forgiftning med NSAIDs, inkludert diklofenak, består hovedsakelig av støttende og symptomatisk behandling. Støttende tiltak og symptomatisk behandling bør gis ved komplikasjoner som hypotensjon, nyresvikt, kramper, gastrointestinal sykdom og respirasjonsdepresjon. Spesielle tiltak som forsert diurese, dialyse eller hemoperfusjon er trolig lite nyttig for å akselerere eliminasjonen av NSAIDs, inkludert diklofenak, på grunn av høy grad av proteinbinding og uttalt metabolisme. I preparatomtalen er svimmelhet og vertigo angitt som vanlige bivirkninger av dikofenak. Synsfortyrrelser er angitt som svært sjeldne bivirkninger (1).

Diklofenak har en halveringstid i plasma på 1-2 timer. Fire av metabolittene, inkludert de to aktive, har også korte halveringstider på 1-3 timer (1).

Et lignende spørsmål er tidligere behandlet av RELIS og spørsmålsstiller ble oversendt utredning (2). I svaret ble det vist til en studie der pasienter fikk diklofenak 1 mg/kg, gitt som intravenøs injeksjon av enten ufortynnet diklofenak (25 mg/ml) eller fortynnet med NaCl 9 mg/ml til en styrke på 5 mg/ml. Det viste seg at flertallet av pasientene som hadde fått den ufortynnede injeksjonsvæsken fikk lokal, smertefri, venøs trombose i løpet av 3 dager etter injeksjonen. Injeksjonen av fortynnet oppløsning ga færre tilfeller av trombose. Ved injeksjon av ufortynnet løsning er det risiko for overmetning som kan føre til krystalldannelse eller utfelling. Dette kan føre til skade på nerver og vev i injeksjonsområdet, bl.a. vevsnekrose og trombedannelse (3).

Referanser