Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 7458, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 02.07.2012

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Polynevropati av vaksiner

Dato for henvendelse: 02.07.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 7458, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Mann i 40-årene har hatt økende symptomer med sterke brennende smerter i føtter som sprer seg mot legger og lår. Han har nedsatt sensibilitet i beina og det er mistanke om polynevropati med usikker årsak. Pasienten ble fullvaksinert med Twinrix 1-2 måneder før symptomstart samt med Boostrix polio måneden før symptomstart. Kan polynevropati være bivirkning av vaksineringen? Henvendelse fra en allmennlege.

SVAR: Parestesier er oppført som en sjelden bivirkning av både Boostrix polio (difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt) og Twinrix (hepatitt A, hepatitt B) vaksiner, men i hvilken grad det kan settes i sammenheng med det aktuelle hendelsesforløpet er uklart (1). RELIS har hatt kontakt med Folkehelseinstituttet, avdeling for vaksine, i forhold til spørsmålet. De oppfordret spørsmålsstiller til å melde dette som mistenkt bivirkning av vaksinasjonene og vil ut fra den informasjon gjøre en vurdering og komme med en skriftlig tilbakemelding (2). Meldeskjema for vaksiner ble formidlet til spørsmålsstiller.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a. Twinrix Adult (Sist endret: 13. januar 2012), b. Boostrix polio (Sist endret: 26. mars 2012). http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok.
  2. 2. Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for vaksine. www.fhi.no (19. juni 2012).