Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 7944, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 29.04.2013

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-piller som nødprevensjon

Dato for henvendelse: 29.04.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 7944, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En helsesøster ønsker informasjon om bruk av p-piller som nødprevensjon i tilfeller der det er vanskelig å få tak i "angrepillen" - hvilke merker kan brukes, og i hvilke doser?

SVAR: Norsk elektronisk legehåndbok (1) og Legemiddelhåndboken (2) anbefaler begge kun behandling med enten 1,5 mg levonorgestrel eller 30 mg ulipristal som medikamentelle alternativer ved behov for nødprevensjon.

Levonorgestrel 1,5 mg (Norlevo og Postinor) fås kjøpt reseptfritt på apotek, og fra 2009 selges "angrepillen" også i dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner til kvinner over 18 år. Tilgjengeligheten bør dermed generelt være bedre enn for p-piller.

Det er ikke funnet norske retningslinjer for bruk av p-piller som nødprevensjon, men engelskspråklige kilder angir at det kun finnes dokumentasjon for bruk av p-piller som inneholder levonorgestrel på denne indikasjonen (3). Man må da opp i totaldoser på minst 1 mg levonorgestrel. Denne dosen skal fordeles på to inntak, det første så raskt etter samleie som mulig og innen 120 timer, det andre inntaket skal skje 12 timer etter det første (4).

I Norge inneholder kun Loette 28 og Microgynon levonorgestrel (5,6), og det er dermed først og fremst disse som bør brukes som nødprevensjon dersom rene levonorgestrelpreparater beregnet på denne bruken ikke er tilgjengelig.

Loette 28 inneholder 100 µg levonorgestrel samt 20 µg etinyløstradiol, og man bør dermed ta 5 tabletter like etter samleie, deretter 5 tabletter 12 timer etter første inntak, tilsammen 1 mg levonorgestrel og 200 µg etinyløstradiol.

Microgynon inneholder 150 µg levonorgestrel samt 30 µg etinyløstradiol, og en kilde anbefaler 4+4 tabletter av denne typen, tilsammen 1,2 mg levonorgestrel og 240 µg etinyløstradiol (4).

Det er flere ulemper ved å benytte p-piller som nødprevensjon sammenlignet med rene levonorgestrelpreparater. Sikkerheten i form av forhindrede svangerskap er sett i studier å være dårligere, og forekomsten av kvalme og oppkast er betydelig høyere ved bruk av p-piller (3). Det er derfor en lite benyttet metode i dag.

KONKLUSJON
Det er mulig å bruke p-piller som inneholder levonorgestrel som nødprevensjon, man bør da opp i en totaldose på minst 1 mg levonorgestrel fordelt på to inntak. P-piller brukt på denne måten forhindrer færre svangerskap og gir flere bivirkninger, særlig i form av kvalme og oppkast, enn rene levonorgestrelpreparater. Den gode tilgjengeligheten av "angrepiller" tatt i betraktning, bør bruken av p-piller på denne indikasjonen være av svært begrenset omfang.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Prevensjon etter samleie. http://www.legehandboka.no/ (19.april 2013).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell.Postkoital antikonsepsjon. http://www.legemiddelhandboka.no/ 19.april 2013).
  3. 3. Zieman M. Emergency Contraception. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 19. april 2013).
  4. 4. Office of Population Research at Princeton University and the Association of Reproductive Health Professionals: The Emergency Contraception Website. http://ec.princeton.edu (Sist oppdatert 21. mars 2013).
  5. 5. Felleskatalog. Loette 28. http://www.felleskatalogen.no/ (Sist endret: 23. mars 2012).
  6. 6. Felleskatalog. Microgynon. http://www.felleskatalogen.no/ (Sist endret: 19. oktober 2012).