Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 8371, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 06.12.2013

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dosering ved kombinasjon av paracetamol og NSAIDs

Dato for henvendelse: 06.12.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 8371, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Spørsmål fra jordmor til farmasøyt. NSAIDs brukes ofte i tillegg til paracetamol. Hva bør dosen av paracetamol og NSAIDs være ved kombinasjon? Forskjell på første dose og videre dosering? Spørsmålet gjelder bruk i inntil 2 dager ved smerter etter fødsel.

SVAR: All smertebehandling bør tilpasses individuelt. Vanlig dosering vil være den samme som anbefalt dosering for smertelindring for hvert preparat for seg, men gitt samtidig.

Det er ikke aktuelt å gi noen metningsdose ved bruk av paracetamol, og dette frarådes grunnet økt risiko for bivirkninger. NSAIDs har vist positiv effekt gitt som monoterapi i høyere initial dose (ca dobbel dose) ved menstruasjonssmerter (1). Høyere initialdose ved menstruasjonssmerter er angitt i preparatomtalene for ibuprofen, men ikke for naproksen eller diklofenak (2). Det er imidlertid ikke funnet dokumentasjon på bruk av høyere initialdose ved kombinasjonsterapi med paracetamol. Smertelindringen ved bruk av paracetamol og NSAIDs er ikke basert på akkumulering og sees fra første dose, med individuelle forskjeller i respons på dose og preparat.

Referanser
  1. 1. Harel Z. Dysmenorrhea in adolescents and young adults: an update on pharmacological treatments and management strategies. Expert Opin Pharmacother 2012; 13(15): 2157-70.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a. Ibux (Sist endret: 16. desember 2009), b. Naproxen Actavis (Sist endret: 9. oktober 2009), c. Cataflam (Sist endret: 27. juni 2011). http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok.