Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60. Telefon åpen alle hverdager kl. 13.00-15.00. Du kan også sende epost og be om at vi ringer tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 9109, RELIS Vest

Publisert: 21.10.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Acetylsalicylsyre og dipyridamol i kombinasjon

Dato for henvendelse: 21.10.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 9109, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Acetylsalicylsyre og dipyridamol i fast kombinasjon (Asasantin). Forskjell i blødningsfare i forhold til å gi Albyl og Persantin? Fra en fastlege.

SVAR: Den antitrombotiske effekt av dipyridamol og acetylsalisylsyre er additiv, og dosen i kombinasjonspreparatet av acetylsalicylsyre er 25 mg
De to komponentene i Asasantin Retard, dipyridamol og acetylsalisylsyre, påvirker ikke hverandres farmakokinetikk i særskilt grad (1).

For enkeltpreparat er det andre doser (2):
Acetylsalisylsyre (75 og 160 mg)
Acetylsalisylsyre Actavis enterotabl.
Albyl-E 75 mg og 160 mg Takeda Nycomed enterotabl.

Dipyridamol (75 og 200 mg)
Persantin Boehringer Ingelheim tabl.
Persantin Retard Boehringer Ingelheim kapsl.

Tillegg av dipyridamol til acetylsalisylsyre øker ikke insidensen av blødningskomplikasjoner (1). Dersom kombinasjonsbehandlingen med acetylsalicylsyre (ASA) og dipyridamol velges, anbefales ASA 75 mg x 1 og dipyridamol (med langsom frisetting) 200 mg x 2 eller kombinasjonstablett med ASA 25 mg og dipyridamol (med langsom frisetting) 200 mg x 2 (3). Rent teoretisk vil en litt økt dose av acetylsalicylsyre 75 mg versus 50 mg gi en litt økt blødningstendens. Det har imidlertid vært vanskelig å vise klinisk forskjell i økt blødningsrisiko for ulike doser av acetylsalicylsyre, og man må i så fall øke dosen til over 75 mg (3).

Viktigheten av formulering av dipyridamol gjenspeiles i følgende (4):
“The specific dipyridamole preparation may be important. In a meta-analysis, the combination of aspirin and immediate-release dipyridamole was nonsignificantly better than aspirin alone for secondary prevention of stroke (RR 0.83, 95% CI 0.59-1.15). In contrast, extended release dipyridamole was used in all or the vast majority of patients in the much larger ESPS-2 and ESPRIT trial and aspirin-extended-release dipyridamole was associated with a significant reduction in stroke risk compared with aspirin alone (RR 0.76, 95% CI 0.65-0.89). Immediate-release dipyridamole cannot be routinely recommended for secondary prevention of ischemic stroke, given the limited evidence supporting its effectiveness and the significant pharmacokinetic differences between it and extended-release dipyridamole.”

KONKLUSJON
Det er sannsynligvis ingen klinisk forskjell i blødningsrisiko mellom kombinasjon av acetylsalicylsyre og dipyridamol i forhold til kombinasjonspreparat gitt de dosene og formuleringene som er beskrevet ovenfor.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Asaantin Retard. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 27. april 2012).
  2. 2. Felleskatalogen. www.felleskatalogen.no. Sett 26.03.2013.
  3. 3. RELIS database 2013; spm.nr. 2631, RELIS Sør-Øst.
  4. 4. Cucchiara, BL, Messé SR. Antiplatelet therapy for secondary prevention of stroke. UpToDate. Oppdatert 24. januar 2013.