Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 9228, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.11.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

StroVac ved gjentatte urinveisinfeksjoner

Dato for henvendelse: 03.11.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 9228, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Pasient med gjentatte urinveisinfeksjoner (UVI) har fra noen venner i Tyskland fått kjennskap til en vaksine, StroVac, som visstnok skal være vidundermedisin mot UVI. Lege ønsker å undersøke hva vaksinen inneholder, men finner kun informasjon på tysk. Hun ønsker også en vurdering om dette kan være noe for aktuelle pasient, og om preparatet har noen effekt på UVI.

SVAR: Preparatet inneholder inaktiverte enterobakterier, og inngår i immunoaktiv profylakse ved urinveisinfeksjoner (1).

Ekstrakt av enterobakterier stammer fra uropatogene stammer av E. coli, P. mirabilis, M. morganii, K. pneumoniae og E. faecalis (2).

Innen denne tradisjonen er det preparatet Uro-vaxom (peroralt preparat) som er mest veldokumentert, og som har vært mer effektiv enn placebo i flere randomiserte studier. Det har blitt anbefalt å forsøke for kvinner med gjentatte ukompliserte UVI. Effekt hos andre pasientgrupper er ikke klarlagt (3, 4).

For StroVac (intramuskulært preparat) mangler større fase 3 studier, men mindre fase 2 studier (fase 2-studier utføres på små pasientgrupper som en tror vil ha hjelp av den aktuelle behandlingen) har vist effekt når de har blitt administrert etter en booster-vaksine (Booster-StroVac) av samme stoff (et år etter grunnvaksinering med StroVac) (3, 4).

Nivå på dokumentasjon for StroVac gjør at det faller i kategorien: anbefales selv om det ikke finnes direkte kliniske studier av god kvalitet (3).

Om dette er noen vidundermedisin ved UVI er det ikke funnet holdepunkter for. Til det er dokumentasjonsgrunnlaget foreløpig for beskjedent. En ny prospektiv klinisk studie i regi av produsenten er rapportert (5) og som forhåpentlig kan gi flere svar. Det var generelt vanskelig å finne engelskspråklige opplysninger om preparatet som kun markedføres i noen land som f.eks. Tyskland, Sveits og Frankrike. I tyske apotek kostet 3 injeksjoner ca. 110 EUR i 2012.Referanser
  1. 1. Fachinformation. StroVac. Strathmann. Dezember 2010. Sett 7. februar 2014.
  2. 2. Wagenlehner FME, Naber KG. Treatment of Bacterial Urinary Tract Infections: Presence and Future. European Urology 2006; 49: 235–244.
  3. 3. Uncomplicated UTIs in adults. In: Grabe M, Bjerklund-Johansen TE, Botto H, Wullt B, Çek M, Naber KG, Pickard RS, Tenke P, Wagenlehner F. Guidelines on urological infections. Arnhem, The Netherlands: European Association of Urology (EAU); 2011 Mar. p. 15-27.
  4. 4. Guidelines on Urological Infections. European Association of Urology 2012. UPDATE MARCH 2011. Sett 7. februar 2014.
  5. 5. Strathmann GmbH & Co. KG. Study on the Efficacy and Tolerability of StroVac® in Patients With Recurrent Urinary Tract Infections. Scientific title: Prospective Multicentre Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Parallel Group Study on the Efficacy and Tolerability of StroVac® in Patients With Recurrent Symptomatic Bacterial Urinary Tract Infections - RUDIS –Study. Date of first enrolment: 30/11/2011. http://apps.who.int/trialsearch/trial.aspx?trialid=EUCTR2010-020882-25-DE/https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=eudract_number:2010-020882-25.