Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 1362, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 16.12.2004

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sjøgrens syndrom og laboratorieprøver?

Dato for henvendelse: 16.12.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 1362, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Søker etter informasjon om Sjøgrens Syndrom, samt informasjon om labprøver angående dette.

SVAR: Det er ingen egen forening for sykdommen, men pasienter/interesserte kan melde seg inn i Norsk Revmatikerforbund. De har også noe informasjon om syndromet på sine internettsider (1-2). Det vedlegges en norsk artikkel som beskriver synspunkter på diagnostikk, noe som inkluderer beskrivelse av aktuelle laboratorieprøver på dette (3).

Referanser
  1. 1. Alsnes R. Sjøgrens sykdom. http://www.rheuma.no/oslo/rheuma.nsf/print/79C66987146C3C6141256BB8003E1EF5?OpenDocument (16. desember 2004).
  2. 2. Haga HJ. Diagnostikk av Sjögrens syndrom. http://www.rheuma.no/oslo/rheuma.nsf/0/DC46F517FF3B624BC1256EB7003A526C/$FILE/s104haga.pdf (16. desember 2004).
  3. 3. Haga HJ, Jacobsen H et al. Sjøgrens syndrom. Nye synspunkter på diagnostikk. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117(15): 2197-200.