Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 1476, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 23.05.2005

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lamogitriginbetinget utslett

Dato for henvendelse: 23.05.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 1476, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Kvinne, 40 år, schizoaffektiv lidelse. I januar oppstart av behandling med klozapin og lamotrigin. Utviklet etter hvert makulo-papuløst utslett. Tidsforløp er uklart. Mistanke om at utselttet var lamotriginbetinget Lamotrgin seponert for ca. 1 uke siden. Fortsatt utslett.
Spørsmål 1: Hvor lenge varer et lamotriginbetinget utslett?
Spørsmål 2: Finnes det data på reeksponering med lamotrigin og utvikling av utslett på ny?
Spørsmål 3: Hvis en pasient utvikler utslett ved reeksponering, kan reaksjonen ha økt alvorlightesgrad?

SVAR: Data fra P-Codrea S, Sienius P, Dam M (2005): 38% (19 pasienter) av initial kohort som hadde fått diagnostisert lamotriginindusert utslett ble reeksponert for lamotrigin. Hele 84% av pasientene som ble reeksponert for lamotrigin utviklet ikke utslett ved reksponering. Varighet av reeksponering var i gjennomsnitt 4 år. Det er ikke anført at noen av de tre som fikk utslett, hadde alvorlige reaksjoner. Opptrapping var 5 mg/daglig (alternativt hver 2. dag) økning med 5 mg hver 14. dag opp til 25 mg deretter økning med 25 mg hver 14. dag opp til 100 mg. Tilsvarende data også i Tavernor SJ et al (2005). Dette tilsier at ny eksponering for lamotrigin kan vurderes så fremt man gjennomfører en langsom opptrapping. Lamotrigininduserte utslett forsvinner vanligvis i løpet av de første par uker etter seponering.

Referanser