Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 1542, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 28.07.2005

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Pankreatitt av anabole steroider.

Dato for henvendelse: 28.07.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 1542, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: Mannlig pasient har pankreatitt. De siste månedene har han brukt de anabole steroidene Deca-Durabolin(R) [nandrolondekanoat] i.m. og Methabol(R) [metandrostenolon = metandienon] p.o. Kan pankreatitten være utløst av steroidene?

SVAR: Litteratursøk i Medline og Embase, samt oppslag i Drugline og Micromedex(R) har ikke funnet rapporter eller artikler som knytter nandrolon, metandienon eller andre anabole steroider til pankreatitt. I Verdens helseorganisasjons (WHO) bivirkningsdatabase finnes det to tilfeller der nandrolondekanoat er mistenkt å ha forårsaket pankreatitt hos pasienter. I det ene tilfelllet har pasienten brukt fire ulike anabole steroider, og ingen av dem er vurdert for årsakssammenheng (1).

Preparatomtale (2) og nyere oversiktslitteratur (3) omtaler ikke pankreatitt blant kjente og mistenkte bivirkninger av anabole steroider. Leverpåvirkning er ofte omtalt, inkludert hepatitt. Hepatitt er først og fremst assosiert til manglende rengjøring/deling av sprøyter.

Konklusjon
Vi har ikke funnet rapporter som assosierer anabole steroider til pankreatitt, men da det ikke er undersøkt spesielt kan en årsakssammenheng ikke kategorisk utelukkes. Pasienten bør utredes videre med tanke på eventuelle andre årsaker til pankreatitten.

Referanser
  1. 1. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 28. juli 2005.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Deca-Durabolin(R). http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 11. april 1996).
  3. 3. Maravelias C, Dona A et al. Adverse effects of anabolic steroids in athletes. A constant threat. Toxicol Lett 2005; [Epub ahead of print].