Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 2115, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 11.10.2006

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bisfosfonater og interaksjoner med naturmidler

Dato for henvendelse: 11.10.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 2115, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En farmasøyt skal ha en forelesning om legemidler ved osteoporose. Hun har ikke funnet noe om interaksjoner mellom bisfosfonater og naturmidler. Finnes det rapporter på slike interaksjoner?

SVAR: De bisfosfonatene som finnes på det norske markedet i dag er klodronsyre (Bonefos), Pamidronsyre (Pamidronatnatrium Mayne), Alendronsyre (Alendronat Arrow, Fosamax), Ibandronsyre (Bondronat, Bonviva), Risedronsyre (Optinate, Optinate Septimum), Zoledronsyre (Aclasta, Zometa) og etidronsyre (med kalsium i Didronate + Calcium) (1). Vi ekskluderer pamidronsyre og zoledronsyre fra søkene fordi disseikke har osteoporose som indikasjon.

RELIS har tidligere beskrevet at man bedrer opptaket av alendronat ved å vente to timer med matinntak, men av praktiske hensyn er anbefalingen å vente minst 1/2 time etter inntak av tabletten. Legemidlet bør ikke gis samtidig md kalsiumsupplement, antacida eller andre legemidler siden disse sannsynligvis vil nedsette absorpsjonen av alendronat. Intervallet bør også her være minimum 1/2 time, men det kan også være nødvendig å vente lenger dersom andre legemidler krever lengre tidsintervall mellom inntakene (2). Det anbefales derfor ikke å ta inn naturmidler før tidligst 1/2 time etter inntak av bisfosfonater, uansett om interaksjon er beskrevet eller ikke. Helst bør dette intervallet være to timer.

I følge en omfattende database om naturmidler (3) har naturmidler en rekke interaksjoner med bisfosfonater, hvorav de aller fleste beskrives å være interaksjoner med opptaket av bisfosfonatene. Naturmidler/stoffer som er spesielt beskrevet å interagere med absorpsjonen av bisfosfonater er kaffe, dolomitt, aktivt kull, agar, Trollhegg (Rhamnus frangula), alginat, Aloe vera, Amerikakastanje (Castanea dentata), Bygg (Hordeum vulgare, Ormerot (Ormeslirekne, Polygonum bistorta), Svart valnøtt (Juglans nigra), Smørvalnøtt (Juglans cinerea), Krusflik (Chondrus crispus), Amerikansk Trollhegg (Rhamnus purshiana), Geitved (Rhamnus cathartica), Edelkastanje (Rhamnus cathartica), Alrune (Mandragora officinarum, Myrkongle (Amorphophallus konjac), Islandslav (Lichen Islandicus), Jalap (Ipomoea purga), Sterculia villosa, Vestamerikansk lerke (Larix occidentalis), Legestokkrose (Althaea officinalis), Orizaba (Ipomoea orizabensis), Mormonte (Ephedra nevadensis), Canadensis (Tsuga canadensis), Såpeurt (Quillaja saponaria), Kvede (Pyrus cydonia), Ratianarot (Krameria triandra), Legerabarbra (Rheum officinale), Ris (Oryza sativa), Rødalm (Ulmus rubra), Garvesyre (Ulmus rubra), Tragakantgummi (Astragalus gummifer) og Enghumleblom (Geum rivale).

Generelt er dokumentasjonen av effekt, bivirkninger og interaksjoner sparsom for naturmidler, og interaksjoner mellom bisfosfonater og andre naturmidler enn det som her er nevnt, kan ikke utelukkes.

Konklusjon
Vi har funnet en rekke naturmidler (blant annet matvarer som bygg og ris) som kan interagere med absorpsjonen med bisfosfonater. Generelt anbefales ikke inntak av naturmidler, mat eller legemidler før minimum 1/2 time etter inntak av bisfosfonater, aller helst bør dette intervallet være to timer.

Det råder stor usikkerhet rundt mange naturmidler, deres virkningsmekanisme, effekter og faktiske innhold med bakgrunn i manglende dokumentasjon som gjør det vanskelig å anbefale bruk av slike produkter. Spesielt gjelder dette ved samtidig behandling med legemidler når muligheten for uheldig effekt og interaksjon ikke kan utelukkes.

Referanser
  1. 1. Felleskatalog. http://www.felleskatalogen.no/ (Sist endret: 10. oktober 2006).
  2. 2. RELIS database 2006; spm.nr. 3718, RELIS Vest. (www.relis.no)
  3. 3. Natural Medicines Comprehensive Database. Interaction Search: Etidronate Disodium, Alendronate, Risedronate Sodium, Ibandronate, Clodronate Disodium. http://www.naturaldatabase.com/ (12. oktober 2006).