Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1999; spm.nr. 217, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 21.10.1999

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dosering av hormonpreparatene Kliogest(R) og Avtivelle(R).

Dato for henvendelse: 21.10.1999

RELIS database 1999; spm.nr. 217, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: Spørsmålet gjelder dosering av hormonpreparatene Kliogest(R) og Activelle(R). Det spørres spesielt om effekten når Kliogest(R) doseres hver annen dag.

SVAR: Kliogest (østradiol 2 mg + noretisteron 1 mg) brukes som hormonsubstitusjon hos postmenopausale kvinner. Felleskatalogen anbefaler at preparatet doseres med en tablett daglig. Jeg har vært i kontakt med produsenten, som forteller at det ikke finnes studier som støtter en praksis hvor preparatet gis hver annen dag, og at produsenten ikke vil anbefale at dette gjøres. Det kan dessuten være en mulighet for at slik praksis resulterer i høyfrekvent sykliske hormonnivåer - som igjen kanskje ikke er helt heldig.

Kliogest og Activelle er begge preparater fra Novo Nordisk. Activelle inneholder nøyaktig halvparten av virkestoffene i Kliogest, altså østradiol 1 mg + noretisteron 0,5 mg (Merkelig nok er dette preparatet ikke billigere; snarere tvert imot). Produsenten forteller at Activelle nettopp ble utviklet fordi Kliogest var "i meste laget" for endel kvinner og induserte bivirkninger av type brystspreng. Innholdet virkestoff i Activelle er i kliniske forsøk dokumentert å være tilstrekkelig for å beskytte mot postmenopausal osteoporose.

Referanser