Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 3530, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 21.07.2010

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vitamin- og kosttilskudd til yngre kvinne.

Dato for henvendelse: 21.07.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 3530, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En yngre, kvinnelig pasient med asteni og hårtap er under utredning for mulig systemsykdom. Hun har forhøyet senkningsreaksjon (SR). Hun tar daglig en rekke kosttilskudd og vitaminer. Én tablett daglig av hver av følgende:
Maca root 500 mg (Biovea)
Acai fruit 500 mg (Biovea)
Multi ABCDE (Dansk Supermarked AS)
Calcium 200 mg plus vitamin D (bcomplete, Birmingham)
Vitamin D 12,5 mikrogram (Boots)
Soya lecithin 1200 mg (Holland & Barrett)
EPA fish oil concentrate (Holland & Barrett).
Hun bruker ingen legemidler og har åpenbart tro på kosttilskuddene selv. Er noe av dette skadelige kombinasjoner? Har RELIS råd om hva man skal si hvis hun bør begrense inntaket?

SVAR: RELIS har funnet følgende informasjon om preparatene:
* Maca root (Lepidium meyenii) inneholder en rekke stoffer, blant annet mineraler som kalium, kalsium og kobber. Det er en peruviansk grønnsak i slekt med reddik.
* Acai fruit (Euterpe oleracea) inneholder også en rekke stoffer, blant annet antioksidanter. Preparatet fremstilles fra bær/frukt fra palmen (1).
* Én pille av Multi ABCDE inneholder angivelig følgende andeler av dagsbehovet for vitaminer i en 2000-kilokalori/dag-diett: A - 50%, C - 100%, D - 50%, E - 50% samt 90-100% av de ulike B-vitaminene (17% for vitamin B12). I tillegg inneholder det en del mineraler, blant annet 78% av dagsbehovet for jern (2).
* Calcium 200 mg plus vitamin D (bcomplete, Birmingham) har RELIS ikke funnet noen angivelse av vitamin D-innholdet for.
* Vitamin D 12,5 mikrog inneholder formodentlig alene mer enn dagsbehov for vitamin D.
* Soya lecithin 1200 mg og EPA fish oil concentrateinneholder formodentlig primært fettsyrer.

Det er få matvarer som bidrar med vesentlige mengder av vitamin D. Fet fisk, fiskelever og tran har et høyt innhold av vitamin D. Anbefalt inntak av vitamin D er 10 mikrogram/dag fra 6-23 måneders alder og for de eldre enn 60 år. For barn og voksne fra to år opp til 60 års alder er anbefalingen 7,5 mikrogram/dag (3, 4). Et inntak på 10 mikrogram tilsvarer 400 IE vitamin D daglig. I henhold til norske anbefalinger for daglig inntak av vitamin D, er den øvre grense på 10 mikrogram. For eldre med risiko for, eller etablert osteoporose er det anbefalt 20 mikrogram daglig. Store doser vitamin D er toksisk og kan gi hyperkalsemi. Dette er sett hos spedbarn og eldre ved daglige doser av vitamin D på 50 mikrogram, mens voksne er mer resistente (5). Det er umulig å sikkert angi den aktuelle pasientens daglige inntak av vitamin D da RELIS ikke kjenner konkret dosering i alle preparatene hun bruker. Det er trolig ingen akutt risiko ved inntak som angitt for den aktuelle pasienten, men ukritisk bruk av vitamin D-tilskudd frarådes.

Generelt råder det stor usikkerhet rundt bruk av kosttilskudd, deres virkningsmekanisme, effekter, faktiske innhold og potensiale for bivirkninger og interaksjoner. Den manglende dokumentasjonen gjør det vanskelig å anbefale bruk av slike produkter. Spesielt om pasienten samtidig behandles med legemidler kan muligheten for uheldige effekter og interaksjoner ikke utelukkes. Det samme gjelder når regimet består av mange ulike kosttilskudd. Dersom man mistenker at et eller flere slike preparater kan ha negative effekter, enten i form av bivirkninger eller interaksjoner, er det nærliggende å anbefale seponering eller å unngå oppstart.

Konklusjon
Den aktuelle pasientens inntak av kosttilskudd er i utgangspunktet trolig uproblematisk, med mindre pasientens asteni og hårtap har oppstått etter oppstart med disse preparatene. Asteni kan være et symptom på hyperkalsemi, og kontroll av pasientens serum-kalsium bør vurderes. Dersom det vurderes at pasientens symptomer kan skyldes et eller flere av kosttilskuddene anbefales det å seponere alle ettersom det på grunn av den manglende dokumentasjonen i praksis er umulig å si hvilke(t) som er årsak. Dersom hun har et normalt, variert kosthold inkludert noe fet fisk eller tran er kosttilskuddene også sannsynligvis overflødige. Et visst tilskudd av vitamin D kan være nødvendig hos pasienter som ikke spiser tilstrekkelig med fisk, spesielt i vinterhalvåret da man er mindre soleksponert. Den aktuelle pasienten kan uten problemer redusere mengden vitamin D hun inntar gjennom kosttilskudd.

Referanser
  1. 1. Natural Medicines Comprehensive Database. Maca, Acai. http://www.naturaldatabase.com/ (20. juli 2010).
  2. 2. DailyBurn, Inc. http://dailyburn.com/nutrition/dansk_supermarked_as_multi_a_b_c_d_e_den_daglige_vitamintablet_calories (20. juli 2010).
  3. 3. Helsedirektoratet. Norske anbefalinger. Anbefalt daglig inntak av vitaminer og mineralstoffer. http://www.helsedirektoratet.no/ernaering/matvarer_og_n_ringsstoffer/ (Sist endret: 12. desember 2005).
  4. 4. Helsedirektoratet. Maten gir oss det vi trenger av næringsstoffer. http://matportalen.no/Matportalen/artikler/2008/5/1211449969.48 (Sist. Oppdatert 22. mai 2008).
  5. 5. RELIS database 2010; spm.nr. 3356, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)