Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 3638, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 05.11.2010

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Letrozol og interaksjoner med kosttilskudd

Dato for henvendelse: 05.11.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 3638, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient som selv er helsepersonell oppgir at hun ble behandlet for brystkreft for ni år siden, og har vært frisk siden. Ved en rutineundersøkelse i mai i år ble det påvist små forandringer i ryggraden som viste seg å være kreft av samme type som hun hadde i brystet. Denne er hormonpåvirkelig og kreftlegen ved det aktuelle sykehuset har startet behandling med letrozol (Femar).
Pasienten har de siste 8-10 månedene brukt kosttilskudd som heter Innerlight,- grønt pulver, fire mineralsalt og prime PH, samt Udo's choice. Tanken er at kroppen skal komme i naturlig syre-base balanse og dermed holde seg frisk. Pasienten lurer på om hun fortsatt kan drikke dette, eller om det på noen måte kan påvirke hennes kreftsykdom eller behandlingen med letrozol på noen negativ måte?

SVAR: Om InnerLight og Robert O. Young
InnerLight er et amerikansk selskap innen kost- og ernæringsindustrien, hvis produkter er basert på teoriene til Robert O. Young. Young er tidligere dømt for kvakksalveri, og hans pH-teorier mangler fullstendig rot i vitenskapen. Omsetningen av produktene skjer via klassisk pyramidesalg. Ettersom Rogaland har blitt et kjerneområde for Youngs virksomhet i Norge hadde Stavanger aftenblad i vår en serie artikler om Innerlight og Robert O. Young, og anslår at omlag 80% av det sluttbruker betaler for Innerlightproduktene går til å dekke avanse til de ulike leddene i kjeden (1, 2). Rogalandslegen Pernille Nylehn har også engasjert seg i debatten omkring Robert O. Youngs teorier og skriver blant annet følgende om InnerLight Prime pH i sin blogg: 'Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, for dette er så uetterrettelig at det er vanskelig å ta det alvorlig. Og vedkommende som har skrevet har ikke en gang basale kunnskaper om kjemi'. En kronikk publisert i Stavanger aftenblad er tilgjengelig via hennes hjemmeside (3).

Kosttilskudd i kombinasjon med konvensjonell behandling
Det foreligger ingen dokumentasjon for innholdet i de aktuelle produktene og det finnes heller ingen dokumentasjon for interaksjoner mellom de aktuelle kosttilskuddene og letrozol, men dette innebærer ikke at man sikkert kan utelukke et slikt potensiale. Generelt råder det stor usikkerhet rundt bruk av naturmidler/kosttilskudd, mulige effekter og potensiale for interaksjoner og bivirkninger. Den manglende dokumentasjonen for både innhold og effekt gjør det vanskelig å anbefale bruk av slike produkter. Spesielt når pasienten samtidig behandles med legemidler er muligheten for uheldige effekter og interaksjoner tilstede. Dersom man mistenker at produktet kan ha negative effekter, enten i form av bivirkninger eller interaksjoner, er det nærliggende å anbefale at man unngår inntak av produktet.

Referanser