Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 3981, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 04.10.2011

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Medroksyprogesteron og von Willebrands sykdom

Dato for henvendelse: 04.10.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 3981, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient har nyoppdaget von Willebrands sykdom, mild grad. Kan hun bruke medroksyprogesteron (Depo-Provera)? Von Willebrands sykdom står ikke som direkte kontraindikasjon i Felleskatalogen, dog angir pasienten å ha lest seg til dette uten å kunne gi noen sikker kilde.

SVAR: RELIS har tidligere omtalt bruk av p-piller til pasienter med von Willebrands sykdom (1). Utredningen bygger i hovedsak på informasjon fra senter for sjeldne diagnoser ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, som blant annet angir at økt tendens til underhudsblødninger, "blåmerker", og blødninger fra nese og tannkjøtt er de vanligste symptomene. Hos kvinner kan menstruasjonsblødningene være både kraftige og langvarige, og ofte er dette det mest plagsomme symptomet. Hos kvinner med problematiske menstruasjonsblødninger ses ofte bedring ved bruk av p-piller (2).

I diagnosefolderen om von Willebrands sykdom omtales ikke medroksyprogesteron injeksjon, men det oppgis at kvinner med problematiske menstruasjonsblødninger ofte vil se en bedring når de bruker p-piller eller hormonspiral. Dette gjelder også kvinner med von Willebrands sykdom. Hormonene kan øke kroppens produksjon av koagulasjonsfaktorer noe, i tillegg til at menstruasjonene styres bedre. Kvinner med von Willebrands sykdom har liten økt risiko for blodpropp ved bruk av p-piller (3).

I den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for medroksyprogesteron injeksjonsvæske oppgis at preparatet, på grunn av langtidsvirkningen, ikke anbefales ved sekundær amenoré eller funksjonelle blødningsforstyrrelser. Videre er både økt og redusert vaginalblødning angitt som svært vanlige bivirkninger (4). Om pasienten i utgangspunktet er plaget med kraftige blødninger, og opplever økt blødning som bivirkning av medroksyprogesteroninjeksjonen, er det selvsagt uheldig at preparatet har en halveringstid på 5-6 uker. Hos pasienter med en alvorlig form av sykdommen kan også injeksjonen i seg selv utgjøre en risiko for blødning. Om pasienten allerede behandles med preparatet uten slike bivirkninger anses imidlertid videre bruk som uproblematisk.

Konklusjon
RELIS har ikke funnet noen kontraindikasjon for bruk av medroksyprogesteron ved von Willebrands sykdom, men på grunn av den lange virketiden anbefales ikke injeksjonspreparatet til pasienter med blødningsforstyrrelser. Både økt og redusert vaginalblødning er angitt som svært vanlige bivirkninger. Om pasienten i utgangspunktet er plaget med kraftige blødninger, og opplever økt blødning som bivirkning av medroksyprogesteroninjeksjonen, er det uheldig at preparatet har en halveringstid på 5-6 uker. Om pasienten allerede behandles med preparatet uten slike bivirkninger anses imidlertid videre bruk som uproblematisk.

Referanser