Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 4332, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 13.09.2012

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Isotretinoin og ryggsmerter

Dato for henvendelse: 13.09.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 4332, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Pasienten opplevde akutte ryggsmerter etter 2,5 ukes behandling med isotretinoin. Plagene sitter fortsatt i tre dager etter seponering. Kan plagene ha sammenheng med behandlingen?

SVAR: Henvendelsen ble besvart per telefon:

Når bivirkningssymptomer oppstår i en tidsmessig sammenheng med oppstart av legemiddelbehandling kan en årsakssammenheng ikke utelukkes. På den annen side kan det heller ikke utelukkes at ryggplagene og legemiddelbehandlingen tilfeldig sammenfaller i tid. Om plagene bedres etter seponering vil dette kunne styrke årsakssammenhengen, men det er også viktig å huske at akutte ryggproblemer i de aller fleste tilfeller spontant tilheles etter noe tid. Om plagene kommer rask tilbake ved ny eksponering for isotretinoin er dette et sterkere tegn på årsakssammenheng.

Artralgi, myalgi, ryggsmerter (særlig hos ungdom) er svært vanlige (>10%) bivirkninger av isotretinoin (1). RELIS har tidligere referert en oversiktsstudie som angir at myalgi, ømhet og stivhet i muskulaturen forekommer hos 16-51 % av pasientene, og at symptomene vanligvis er milde og forsvinner raskt etter seponering (2). Etter oral administrasjon av isotretinoin har den terminale eliminasjonshalveringstiden for uendret legemiddel hos pasienter med akne et gjennomsnitt på 19 timer. Den terminale eliminasjonshalveringstiden for 4-okso-isotretinoin er lengre, gjennomsnittlig 29 timer (1). Om ryggplagene er legemiddelutløst er det derfor ikke urimelig at pasienten fortsatt kan kjenne plagene tre dager etter seponering.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Isotretinoin Orifarm. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 1. juni 2011).
  2. 2. RELIS database 2012; spm.nr. 2763, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no/database)