Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 5123, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 14.08.2014

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Perifert ødem av amitriptylin, gabapentin eller esomeprazol

Dato for henvendelse: 14.08.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 5123, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En kvinnelig pasient i slutten av 30-årene med kronisk smerteproblematikk i venstre ben etter flere operasjoner har i tillegg anoreksi og benskjørhet. Hun bruker fast alendronat 70 mg x 1 per uke, vitamintilskudd, paracetamol 1 g x 3 og ibuprofen 600 mg inntil x 3 ved behov. Hun er også nylig satt på esomeprazol (Nexium) 40 mg x 1 grunnet ubehag fra magen. Esomeprazol kan gi perifere ødemer. Etter regime fra smertepoliklinikk startet hun for to måneder siden med gabapentin (Neurontin) i opptrappende dosering til 900 mg x 3 og fått lagt til amitriptylin (Sarotex den) for to uker siden i opptrappende dose til 30 mg. Pasienten melder fra om hevelse i bena bilateralt for en uke siden. Grunnet mistanke om bivirkning fra legemidler blir amitriptylindosen redusert til 20 mg og gabapentindosen blir redusert til 600 mg x 3 for å se om dette har effekt. Pasienten rapporterer fem dager senere om økende ødemer perifert og amitriptylindosen blir redusert til 10 mg. Det er gjort diagnostisk undersøkelse for å utelukke andre årsaker enn legemiddelbehandling til ødemet. Foreløpig ingen bedring ved redusering av gabapentin. og amitriptylindosene. Kan amitriptylin, eventuelt gabapentin eller esomeprazol være grunn til pasientens perifere ødem?

SVAR: Perifere ødemer er angitt som en kjent, vanlig (<10%) bivirkning av gabapentin og en mindre vanlig (<1%) bivirkning av esomeprazol i legemidlenes godkjente norske preparatomtaler (SPC). For amitriptylin er bare ansikts- og tungeødem angitt som kjent, mindre vanlig (1-3). Imidlertid vil amitriptylins alfareseptorblokkerende egenskaper kunne føre til vasodilatasjon med ødemer som følge, også i bena. Det er i praksis umulig å si sikkert om et konkret eller flere legemidler har gitt eller bidratt til pasientens perifere ødemer så lenge hun behandles med flere legemidler samtidig som kan gi denne bivirkningen. For å sannsynliggjøre en årsakssammenheng med et legemiddel bør seponering/nedtrapping gjennomføres og bedring tilkomme.

På denne bakgrunn synes det naturlig å vurdere seponering/nedtrapping av gabapentin og eventuelt esomeprazol i første omgang ettersom utredning har utelukket andre årsaker. Gabapentin bør seponeres gradvis over minst én uke uavhengig av indikasjon. Ved brå seponering kan seponeringsreaksjoner som angst, søvnløshet, kvalme, smerter og svette forekomme (1). Amitriptylindosen er nå så lav at det er vanskelig å se for seg at dette midlet skal bidra til pasientens perifere ødemer, selv om muligheten ikke helt kan utelukkes.

Ved eventuell seponering av esomeprazol bør pasientens magesymptomer og NSAID-behandling vurderes nøye. Det er ikke angitt hvor ofte pasienten bruker ibuprofen, men generelt bør laveste effektive dose over kortest mulig tid tilstrebes. Gastrointestinale blødninger, sår og perforasjoner kan oppstå for alle NSAIDs, inkludert ibuprofen, på ethvert tidspunkt under behandlingen. I tillegg er væskeretensjon og ødem rapportert ved behandling med NSAIDs (4), selv om det siste i all hovedsak gjelder eldre pasienter og pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Neurontin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 20. juni 2014).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Nexium. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 3. mars 2014).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Sarotex. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 26. juli 2010).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ibux. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 23. mai 2014).