Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6025, RELIS Midt-Norge

Publisert: 12.05.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Behandling av samtidig folat- og vitamin B12-mangel

Dato for henvendelse: 12.05.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6025, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: Hva er anbefalt behandling om en pasient har både lav folsyre (4 nmol/L) og lav vitamin B12? S-metylmalonsyre (MMA) var normal og s-homocystein høy. Skal folsyremangel behandles før vitamin B12-mangel? Hvilken dose folsyre anbefales og hvor lenge?

SVAR: Ved kobalaminmangel øker både s-MMA og p-homocystein. Kombinert bestemmelse av p-homocystein og s-MMA gir en sensitivitet på nær 100% for påvisning av kobalaminmangel. Ved folatmangel eller vitamin B6-mangel forventer man økt p-homocystein og normal s-MMA. Uttalt folatmangel kan sekundært føre til redusert opptak av kobalamin. I disse tilfellene finner man ofte betydelig økt p-homocystein og kun en marginal økning av s-MMA. Slike pasienter vil i en periode ha behov for tilførsel av begge vitaminene (1).

Folatmangel behandles med folsyretilskudd. Folsyretilskudd kan forsinke diagnosen av vitamin B12-mangel gjennom å maskere anemien, men i det aktuelle tilfellet er altså begge deler påvist. Folsyre 1 mg én gang per dag er som oftest tilstrekkelig ved folsyremangel, men doser opp til 5 mg daglig kan være nødvendig ved malabsorpsjon (2, 3). Behandling av vitamin B12-mangel er ved parenteral eller peroral (fås på godkjenningsfritak) tilførsel av cyano- eller hydroksokobalamin. B-vitaminpreparatet TrioBe, som også inneholder folsyre, kan benyttes både i forebygging og i vedlikeholdsbehandling, men er ikke egnet til behandling av etablert vitamin B12-mangel på grunn av for lavt innhold av peroralt tilført cyanokobalamin. Vitamin B12 absorberes kun i helt ubetydelige mengder når intrinsic factor mangler (4-6).

KONKLUSJON
Det er ikke krav til at man behandler én av mangeltilstandene først, når tilførsel av både folsyre og vitamin B12 er indisert samtidig. Behandling av bare en tilstand vil ikke korrigere den andre. Ved samtidig vitamin B12-mangel korrigerer folsyre anemien, men ikke nevropatien.

Referanser
  1. 1. Norsk forening for medisinsk biokjemi. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Versjon 1.0. http://brukerhandboken.no/ (Sist oppdatert: September 2014).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Folatmangel. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 29. februar 2016).
  3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. Folatmangel. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 28. april 2016).
  4. 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Vitamin B12-mangel. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 29. februar 2016).
  5. 5. Norsk elektronisk legehåndbok. Pernisiøs anemi. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 28. april 2016).
  6. 6. RELIS database 2016; spm.nr. 10595, RELIS Vest. (www.relis.no/database)