Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6054, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 31.05.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Selensulfid sjampo i underlivet

Dato for henvendelse: 31.05.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6054, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Kan selensulfid sjampo (Selsun) brukes i underliv og i rompesprekk? En kunde skal bruke dette på kroppen, men usikker om sjampoen kan brukes på hele kroppen?

SVAR: Hvordan legemidler skal brukes er angitt i den godkjente norske preparatomtalen (SPC) og i pakningsvedlegget: Selensulfid sjampo brukes på huden eller hodebunnen avhengig av hva som skal behandles. Ved behandling av pityriasis versicolor skal hele kroppen inngnis med sjampoen ved hjelp av en våt klut etter bad og tørking. Sjampoen bør da være på kroppsoverflaten i 15 minutter, før den vaskes av med en omhyggelig dusj. Ved behandling av seboré og flass skal bare håret sjamponeres med 5-10 ml og være i kontakt med hårbunnen i 2-3 minutter (1). Alternativt skal pasienten følge legens bruksanvisning.

Selensulfid er giftig, og derfor kun til utvortes bruk. Man skal unngå å få preparatet i øynene. Sjampoen bør heller ikke være i kontakt med håret eller huden lenger enn anbefalt, fordi irritasjon, brennende følelse eller blemmer kan opptre. Sjampoen bør ikke brukes hvis hudoverflaten som skal behandles er akutt betent, eller har åpne sår eller eksem for å unngå absorpsjon (1). For å redusere risiko for absorpsjon og bivirkninger bør preparatet ikke brukes direkte på slimhinner, noe som per definisjon er innvortes. Man bør følgelig være forsiktig ved bruk i områder ved kroppsåpninger.

KONKLUSJON
Selensulfid sjampo kan brukes på huden som beskrevet i pakningsvedlegget, eventuelt som legen har forskrevet. Dette inkluderer underliv og rompesprekk. Bruk på skadet hud og slimhinner bør unngås for å redusere risiko for bivirkninger.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Selsun. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 19. desember 2013).