Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6342, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 09.12.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Loperamid ved antibiotika-assosiert diaré

Dato for henvendelse: 09.12.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6342, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient lurer på hvorfor han/hun ikke kan bruke loperamid/simetikon (Imodium Comp) ved diaré etter bruk av antibiotika, da det står i pakningsvedlegget til loperamid/simetikon. Ser ikke at det står noe om det i pakningsvedlegget til loperamid (Imodium).

SVAR: Som pasient opplyser er det oppgitt i pakningsvedlegget til loperamid/simetikon at det ikke skal brukes dersom man har alvorlig diaré etter å ha tatt antibiotika (1). I pakningsvedlegget til loperamid/simetikon er dette budskapet formulert på følgende måte: "Bruk ikke Imodium Comp hvis du har alvorlig diaré etter å ha tatt antibiotika", mens det i pakningsvedlegget til loperamid står slik: "Bruk ikke Imodium dersom du har en betennelse i tykktarmen (f.eks. ulcersøs kolitt eller pseudomembranøs kolitt etter behandling med bredspektret antibiotika" (2).

Pseudomembranøs kolitt i forbindelse med behandling med bredspektret antibiotika er kontraindisert i preparatomtalen til både loperamid og loperamid/simetikon (3, 4). Pseudomembranøs kolitt er en alvorlig form for antibiotika-assosiert tykktarmbetennelse. En av rollene til tarmens mikroflora er å virke som en beskyttende barriere mot kolonisering av tarmpatogener. Uten denne beskyttelsen er pasienten sårbar for infeksjoner med opportunistiske patogener (5). De fleste tilfeller av pseudomembranøs kolitt forårsakes av Clostridium difficile. Symptomene kan variere fra lett diaré til alvorlige diaréer med blod og slim ledsaget av en septisk og livstruende tilstand (6). Motilitetshemmende midler bør ikke brukes i den akutte fasen av en infeksiøs diaré ettersom ubundet toksin og patogene mikrober fjernes effektivt ved oppkast og diaré (5). Følgelig er lopermaid kontraindisert ved alle former for inflammatoriske enteritter (6).

KONKLUSJON
De to pakningsvedleggene har det samme budskapet, men de er formulert noe ulikt. Hverken loperamid eller loperamid/simetikon skal brukes ved alvorlig diaré etter antibiotikabruk.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (Pakningsvedlegg) Imodium Comp. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 21.juli 2016).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (Pakningsvedlegg) Imodium. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 13.mai 2015).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Imodium Comp. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 21.juli 2016).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Imodium. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 30.mai 2016).
  5. 5. Norsk elektronisk legehåndbok. Antibiotika-assosiert diaré. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 5.oktober 2015).
  6. 6. Norsk elektronisk legehåndbok. T1.6.2 Bakterielle, inflammatoriske enteritter. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 14.oktober 2016).