Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2000; spm.nr. 645, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 29.11.2000

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Laktosefritt muskelrelaksantium.

Dato for henvendelse: 29.11.2000

RELIS database 2000; spm.nr. 645, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Pasient med galaktosemi kan ikke ta tabletter med laktoseinnhold, selv i så små doser. Kan derfor ikke ta Somadril ® [karisoprodol] Finnes det laktosefri preparater med muskelrelakserende effekt?

SVAR: Baklofen er det nærmeste virkestoffet med tanke på ATC-klassifisering, men det har en litt annen indikasjon og virkningsmekanisme. Det er også et spasmolytikum. I Norge er 2 baklofen-preparater registrert: Baklofen ® som inneholder laktose (mer enn i Somadril ®)og Lioresal ® som ikke inneholder laktose (1).

Noe lignende muskelrelakserende effekt kan oppnås med benzodiazepinet oxazepam, hvor Sobril ® er et registrert preparat i Norge uten laktose (1).

Hva pasienten egentlig behøver er avhengig av indikasjonen.

Konklusjon:
Pasientens indikasjon er avgjørende for hvilket preparat denne eventuelt bør få. Legen er velkommen til å ta direkte kontakt om det er ønskelig å diskutere dette nærmere. Patient-Fass har fullstendig oversikt over innholdsstoffer i legemidler registrert i Sverige.

Referanser
  1. 1. http://www.patient-fass.nu (2. november 2000).